Vaegnägijatele

Kui vanalt saab minna autokooli?

 • B-kategooria juhilubade taotlemiseks võib autokooli minna 15,5-aastane noor.

Vanuse alampiirid juhilubade taotlemisel Transpordiameti teenindusbüroos

 • 16-aastane – B-kategooria piiratud juhtimisõiguse taotlemisel.
 • Taotleja lapsevanemal või seaduslikul esindajal tuleb esitada Tranpordiameti teenindusbüroosse kirjalik nõusolek.
 • 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduki esmaste juhilubade taotlemisel.

Mida peaks teadma autokooli valides?

Mida peaks tulevane autojuht autokooli valikul arvestama, et teda koolitataks kaitsliku sõiduviisiga kaasliiklejaid arvestavaks heaks liiklejaks? Ilmselt ei tasuks esimese kuulutuse peale kohe autokooli õppima rutata, vaid õige valiku tegemiseks tuleks mõnedele olulistele küsimustele eelnevalt vastus leida.

Autokoolide statistikat Transpordiameti eksamite läbimise kohta leiad SIIT.

Tunne huvi:

 • Kas autokool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kehtivat koolitusluba?
 • Kas kasutatavad õpperuumid võimaldavad Sul ootuspärastes oludes õppetööle keskenduda ning kirjalikke märkmeid teha?
 • Kas sõiduõpet alustatakse muuks liikluseks suletud õppesõiduväljakul? Kas õppeautod on heas korras, varustatud õppesõiduki märgiga ning vastava kooli nime või tunnusega?
 • Kas õpetajad on pädevad, kogemustega, asjatundlikud ja sõbralikud?
 • Kas õpetajad oskavad analüüsida liiklusolukordi ja selgitada õpilastele liiklejate võimalikust väärast käitumisest tekkida võivaid ohte ning õpetada neid ohte ette nägema ja praktikas ennetama?
 • Kas koolituse eest küsitav rahasumma sisaldab kõiki autokooli lõpetamiseks vajalikke kulutusi (B-kategooria koolituskursuse minimaalne maht, platsisõit, õppematerjalid, esmaabikoolitus, libedasõidu- ja pimeda aja koolitus)?
 • Küsi koolituse juba läbinud sõbralt/tuttavalt, kuidas tema on rahul pakutud õppekvaliteediga.
 • Kas koolitaja dokumentaalselt tõendatud kulud sisaldavad kõiki Sinu kulutusi (koolituskursuse minimaalsele mahule vajadusel lisandunud täiendavad õppesõidukorrad, konsultatsioonid jms)?
 • Kui koolitaja sõlmib Sinuga kirjaliku koolitusalase lepingu, siis tutvu sellega eelnevalt ja vaata, kas kõik sätted on vastuvõetavad ja lepinguga ei kaasne täiendavaid lisakulutusi (nt trahvid, piirangud). Küsi üks eksemplar kindlasti endale.
 • Kas kool korraldab kõik vajaminevad õpped/koolitused (nt esmaabikoolitus) ise?