Vaegnägijatele

Siit lehelt leiad olulist infot jalgratturite koolitamise kohta.

Jalgratturi koolitus on noore juhi esimene põhjalik ettevalmistus iseseisvaks liiklemiseks ratturina sõiduteel. Tema teadmised ja oskused erinevatel liiklusohutusalastel teemadel saavad juurde olulist täiendust. Teoreetiliste teadmiste ja sõidupraktika käigus kujunevad riskevältiva, lugupidava ja viisaka noore liikleja harjumused.

Selleks, et noor rattur edukalt jalgratturi eksami sooritaks on oluline planeerida koolitus oluliselt pikemale perioodile kui ettenähtud miinimum aeg – 1 kuu. Jalgratturi koolituse teemade ühtlane jaotamine õppeaasta peale on suurepärane võimalus omandada teadmised rahulikus tempos ning alustada sõidutundidega pärast viimase lume sulamist.

Koolituse läbinud õpilane tunneb liiklusreegleid, oskab hinnata jalgratta tehnoseisundit ja selle valmisolekut teel sõitmiseks, oskab jälgida liiklust ja teha õigeid otsuseid, oskab valitseda jalgratast, ennetada ohte ning tegutseda riske vältides.

Sellelt lehelt leiad: