Vaegnägijatele

Hea õpetaja!
Oleme siia koondanud soovitused ja vahendid, mis aitavad kaasa ohutumale bussisõidule.

Laste sõidutamisel on peamisteks märksõnadeks kokkulepped bussifirma ja -juhiga, korras buss, kinnitatud turvavööd ning eelnevad ohutu bussisõidu teemalised õppetegevused lastega.


Bussi tellimise ja -sõidu meelespea” on abiks õppereiside ja ekskursioonide korraldamisel ning annab soovitusi ohutumaks bussisõiduks:

Liiklustarga bussisõitja meelespea“ on abiks õpetajale käsitlemaks bussiga sõitmise reegleid. Meelespea võib anda ka enne ekskursioonile minekut õpilasele koduseks ülesandeks, et seda koos vanemaga läbi arutada.

Abimaterjal „Ohutuma sõidu reeglid“ sisaldab nii reegleid kui ka soovitusi ohutumaks sõiduks, sõites nii auto kui ka bussiga. 


Bussi tellimine

Laste turvaliseks sõidutamiseks tellige ainult turvavöödega varustatud busse – nimekirja leiate Transpordiameti kodulehelt: 

https://transpordiamet.ee/turvavoodega-reisijateveo-pakkujad

Küsige hinnapakkumust mitmelt bussifirmalt, nii saate valida Teile sobivaima bussi.

Bussi tellimiseks soovitame kasutada Transpordiameti tellimusveo näidislepingut ja lepingu lisa „Nõuded tellimusvedu teostavale bussile, bussijuhile ning muud nõuded.“ Leping ja lepingu lisa tasub panna hinnapakkumuse küsimusele kaasa, siis teavad bussifirmad nende nõudmistega arvestada.

Tellige buss, kus jagub istekohti kõikidele sõitjatele.
NB! Asulavälisel teel laste veoks kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid lapsi olla vastavalt istekohtade arvule. Sõidu ajal seismine on keelatud, istekohti peab jaguma igale sõitjale.


Tegevused enne sõidule minekut

Sõlmige bussijuhiga konkreetsed kokkulepped, näiteks:

 • sõidu kuupäev ja kellaaeg ning kontaktandmete vahetus;
 • ohutud peatumiskohad peale ja maha minekuks, võimalike vahepeatuste asukohad;
 • bussijuht tutvustab kõikidele vahetult enne sõidu algust kõvahäälselt tema bussis kehtivaid reegleid (turvavööd kinni, sõidu ajal ei tohi keegi bussis liikuda, juhti ei tohi sõidu ajal segada jne);
 • kas bussis söömine ja joomine on lubatud;
 • kas bussis on olemas prügikotid jne.

Enne sõitu rääkige lastega läbi ja leppige kokku põhilised bussiga liiklemise ohutusreeglid: kuidas ohutult siseneda ja väljuda; kuhu panna kaasavõetud asjad, kuidas turvavöö õigesti kinnitada; kuidas bussis üksteisega viisakalt ja arvestavalt käituda; miks ei tohi sõidu ajal juhti segada.

Uurige, kas keegi lastest ei talu bussisõitu. Kui on selliseid lapsi, siis nemad võiksid ees istuda – ees istudes ja otse aknast välja vaadates on neil üldjuhul enesetunne parem. Leppige kokku, kes võtab kaasa iiveldusvastased ravimid ja oksekotid.

Koostage ja võtke kaasa bussisõidul osalevate laste nimekiri.


Eelnevad tegevused lastega

Oleme loonud erinevaid õppemänge ja töölehti, mille abil saab lastega käsitleda ohutu sõidu teemat. Õppemängud ja töölehed leiad SIIT.


Tegevused sõidupäeval vahetult enne sõitu

Enne sõitu tuleb lastega käsitleda põhilisemaid bussiga liiklemise ohutusreegleid:

 • bussi sisenemine;
 • õige turvavöö kinnitamine;
 • bussijuhi segamine sõidu ajal;
 • viisakus bussisõidul ja üksteisega arvestamine;
 • bussist väljudes ohutu sõidutee ületamine.

Kui buss on kohale tulnud, siis vaadake/kontrollige:

 • kas bussil on esi- ja tagaosas olema selgelt nähtavad lasterühma tunnusmärgid;
 • kas kõikidel istmetel on töötavad ja terved turvavööd (nt õpilased kontrollivad oma istme turvavööd);
 • kas bussijuht on Teie hinnangul adekvaatne ehk puhanud ja kaine;
 • kas saabunud buss on näiliselt korras. Vead, mis esmapilgul võivad silma jääda: buss suitseb või koliseb, rehvid on kulunud siledaks või on räbalad, tuli/tuled ei tööta, istmed logisevad või on põranda küljest lahti, tahavaatepeeglid on katki või puudu, esi-või küljeklaasid on mõranenud.

Bussi kehtivat tehnoülevaatust saate kontrollida: 

Transpordiameti e-teenindus 

Kõik asjad, sh kotid, tuleb sõidu ajaks panna selleks ette nähtud kohta (eelistatult pagasiruumi või lae all asuvasse riiulisse).

NB! Kui Teil tekib ilmselgeid kahtlusi bussijuhi sõidusuutlikkuse või bussi seisukorra kohta, siis võtke ühendust bussifirmaga ja paluge juht või buss välja vahetada.


Tegevused, mida teha, et sõit oleks ohutum

Kõik sõitjad peavad terve sõidu vältel istuma. Planeerige korralduslikud tegevused (nt piletite jagamine jne) enne või pärast bussisõitu, sõitmise välisele ajale, kui buss seisab. Oma istekohalt võib tõusta alles siis, kui buss on seisma jäänud. Tualetis tuleb käija enne sõitu või peatuste ajal.

Kõik sõitjad peavad turvavöö kinnitama õigesti: turvavöö horisontaalrihm peab jooksma üle puusa- ja vaagnaluu, mitte üle kõhu. Kolmepunkti turvavöö puhul tuleb jälgida, et selle diagonaalrihm jookseb õlanuki ja kaela vahelt üle rangluu, mitte üle kaela või õlast allpool. Turvavöö tuleb peale kinnitamist pingutada vastu keha ja vajadusel võtta selle alt ära paksud riided.

Lasteaialastel on seadusest (§ 36.(6)) tulenevalt kohustus sõita spetsiaalses turvaseadmes. Soovitame paluda lastevanematel võtta väljasõidu päeval kaasa laste turvaseadmed (nt istmekõrgendus). Kui seda tõesti ei ole võimalik teha, siis tuleb turvavöö diagonaalrihm asetada lühematel lastel selja tagant. Üle kaela jooksev turvavöö rihm võib liiklusõnnetuse korral tekitada lapsele tõsiseid vigastusi.

Laste sisenemisel ja väljumisel peavad bussil põlema ohutuled.

Bussijuht ja saatja peavad tagama laste turvalise bussi sisenemise ja väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse. Bussi eest ja tagant on tee ületamine ohtlik, kuna jalakäija jääb bussi varjus teistele juhtidele nähtamatuks. Ohutu on tee ületada peale seda, kui buss on ära sõitnud või eemalt, kus nähtavus on mõlemas suunas väga hea.

Valju häälega rääkimine või muusika kuulamine segab juhti ning on keelatud.


Lisalugemist

Lasterühma saatja peab tagama laste ohutuse ning tal peab olema tänaval lasterühmaga liigeldes seljas ohutusvest. Ohutusvesti kandmise nõue kehtib koolieelse lasteasutuse laste ning I kooliastme õpilastega liiklemisel, kuid soovitame seda turvalisuse pärast kanda ka vanemate lastega liikleval õpetajal.

Lisainfo lasterühmaga liiklemisest on leitav SIIT.

SIIT saab lugeda Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tudengi, Alar Smirnovi, diplomitööd „Koolibusside tehnilise seisukorra uuring Rapla- ja Kohila valla näitel“, kus on näha ka piltidel, millised bussid meil täna Eestis lapsi veavad.

Video USA-s toimunud koolibussi õnnetustest ja koolibusside testimist. 

Nõuded tulenevad Liiklusseaduse § 36. Lapse ohutust tagavad lisanõuded.

Turvalist sõitu!

Lasterühma-tunnusmärk