Vaegnägijatele

Transpordiameti liiklusohutuse osakonnal on olnud võimalus läbi aegade teha koostööd mitmete erinevate ettevõtetega ja ühendustega, kelle põhitegevus ei ole ainult või otseselt seotud liiklusohutusega, kuid kes on soovinud anda oma panuse, et meil kõigil oleks liikluses ohutum. Siin on väike osa neist näidetest.

Volvo Estonia OÜ

ülemaailmse  veokite ja nendega seotud teenuste müügiga tegeleva ettevõtte Eesti esindus. Volvo Trucksi laste liiklusohutuse kampaania „Peatu, vaata, lehvita!” on väga populaarne ning selles osaleb üha rohkem riike ja sellest saab osa üha rohkem lapsi maailmas. Kampaania eesmärk on õpetada lastele, kuidas liikluses ohutult käituda – esmalt tuleb peatuda, seejärel vaadata ja jälgida ümbrust ning lõpuks lehvitada juhile ja veenduda, et ta on sind näinud. Just enda nähtavaks tegemisest veokijuhile ja veokite pimenurkade tekkimisest rääkisid Volvo Estonia OÜ töötajad ka Eesti 6. klasside õpilastele 2016. aastal toimunud „Kaitse end ja aita teist” (KEAT) ohutuslaagrites, kus Volvo Estonia OÜ koostöös Transpordiameti ennetustöö osakonnaga osales. Kokku käisid Volvo Estonia OÜ töötajad üheksas laagris üle Eesti ning koolitatud sai üle 1100 õpilase.

Saint-Gobain Glass Estonia SE

ettevõte, mis tegeleb autode esi- ja küljeklaaside tootmisega ning autoklaaside müügi ja paigaldusega. Lisaks sellele, et nad panustavad liiklusohutusse läbi oma töö, hoolivad nad väga ka oma töötajate ohutusest liikluses. Seetõttu viidi 2016. ja 2017. aastal koostöös Transpordiameti ennetustöö osakonnaga ettevõtte perepäevadel läbi mitmeid liiklusohutusalaseid tegevusi nii töötajatele kui ka nende lastele. Näiteks oli võimalik vigurrajal proovile panna oma jalgrattasõidu osavus, lahendada erinevaid liiklusohutusalaseid töölehti ning mängida mänge. Lisaks toimusid 2017. aastal Transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdi poolt kõrvaliste tegevuste teemalised koolitused ettevõtte nii Tartu kui ka Elva üksuse töötajatele.

WIMA Estonia MTÜ

koondab mootorratastega sõitvaid naisi ning on juba kuuel aastal korraldanud motoriseeritud kaherattaliste teemal ürituste sarja Naiste Päev.

Naiste Päev on ettevõtmine, mis panustab naismootorratturite liiklusohutusalase teadlikkuse suurendamisele ja igal aastal on ürituse raames tehtud koostööd ka Transpordiameti ennetustöö osakonnaga. Toimunud üritustel on räägitud üldisest liiklusohutusest, erinevatest rattavalikutest ja sõiduvarustusest. On toimunud ohutusalane infopäev koos grupisõiduga ja räägitud mootorratta tehnoseisukorra olulisusest – selle raames said osalejad ka käed „valgeks” oma rattaid kontrollides. Toimus rahvusvaheline seminar-mõttevahetus motoohutuse ja õnnetuste ennetamise teemal meil ning mujal maailmas. On käsitletud esmaabi andmise teemat ning räägitud motomatka planeerimisest ja mootorratta hooldusest enne pikemat reisi.

Osalejaid on olnud erinevatel aastatel 40st peaaegu 100ni. Ettevõtmine on naismootorratturite poolt alati väga oodatud ning nii mõnedki mehed on avaldanud soovi, et neilegi selliseid üritusi toimuks. WIMA Estonia MTÜ liikmed püüavad igal aastal Naiste Päeva jaoks mõelda välja uusi teemasid ja lähenemisnurki ja seega on üritused olnud väga mitmekesised, kuid alati suunatud ohutule liiklemisele. 

2021. aastal valmisid WIMA Estonia eestvedamisel viis liiklusohutuse teemalist videot. Vaata lähemalt mootorratturitele suunatud lehelt.

Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi Liikumislabor

eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Liikumine on väga tihedalt seotud ka liiklusega ning seetõttu on Liikumislabor Transpordiameti ennetustöö osakonna heaks koostööpartneriks juba mitu aastat. Koostöös oleme koolitanud ja teavitanud liiklusohutuse teemadel Liikumislabori programmis Liikuma kutsuv kool osalevaid õpetajaid. Liikumislabor kaasas Transpordiameti juba 2017. aastal toimunud Liikuma kutsuva kooli konverentsile ning sealt edasi on liiklusohutusalane teavitus- ja ennetustöö toimunud igal Liikumislabori sügisseminaril. Koostööd on tehtud ka kommunikatsioonijuhtimise tudengite praktika raames, kus tudengid töötasid välja väga konkreetsed ideed aktiivse koolitee teemal. 2020. aasta alguses koolitasid Transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdid liiklusohutuse ja -hariduse teemal Liikumislabori mängujuhte. Ühiselt on plaanis veel mitmeidki ettevõtmisi ka tulevikus.

AS Eesti Post/Omniva

ettevõte, mille töötajad osalevad tänu tööülesannetele väga palju liikluses – jalakäijatena, jalgratturitena, autojuhtidena. Seetõttu pööratakse ettevõttes palju tähelepanu ka liiklusohutusele. 2019. aasta kevadel viidi ettevõttes läbi liikluskuu, mille raames toimusid üle Eesti liiklusohutusalased sisekoolitused Omniva töötajatele. Koolituste teemadeks oli näiteks ohutu jalgrattasõit, kõrvalised tegevused liikluses ja väsimus sõidukiroolis ning koolitajateks olid nii Transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdid kui ka Omniva oma töötajad ise. Lisaks loodi kuus videoklippi ohutuks sõiduks vajalikel teemadel. Klipid on avalikult Youtube`is saadaval ja keskenduvad ohutule ja säästlikule sõidule: „Kontrolli rehvirõhku kord kuus”; „Kuidas õigesti reguleerida juhiasendit?”; „Rehvivahetusega saab hakkama igaüks”; „Kontrolli mootoriõli taset kord kuus”; „Tagurda nagu Pirjo!” ja „Ökonoomne sõit säästab kõiki ja kõike”.

Samuti toimusid aasta teises pooles koostöös Transpordiameti ennetustöötajatega talvistes tingimustes ohutu liiklemise koolitused erinevates Omniva jaotuskeskustes üle Eesti, kokku toimus kaheksas keskuses üheksa koolitust, millel osales ligi 200 töötajat. Omniva pälvis 2019. aastal ka Transpordiameti liiklusohutuse auhinna vastutustundliku ettevõtte kategoorias.

 Scania Eesti AS

on osa ülemaailmsest ettevõttest, mis tegeleb veokite, busside ja nendega seotud teenuste müügiga. Idee koostööks tekkis 2019. aasta lõpus ning 2020. aasta alguses kohtusid Scania Eesti AS esindajad ja Transpordiameti ennetustöö osakonna eksperdid, et üksteisele oma tegevusi tutvustada ning koostöökohti leida. Esialgu lepiti kokku koostöö 6. klasside noortele suunatud koolitusprojekti „Kaitse end ja aita teist” (KEAT) raames ning alustati ettevalmistustega. Ettevõte sooviks oli esialgu panustada liiklusohutusse läbi õpilaste teadlikkuse suurendamise. Selleks loodi õpetlik ja põnev praktiliste ülesannete kompleks, mille abil käsitleda sõiduki pimenurkade tekkimise teemat. Kahjuks jäi hetkel koostöö ootele seoses KEAT projekti katkemisega koroonaviiruse pandeemia tõttu. Siiski on Scania Eesti AS esindajad väga huvitatud oma panuse andmisest ja loodetavasti saame koostööga juba peagi edasi minna.

MTÜ Peaasjad

tegeleb vaimse tervise edendamise, sellega seotud probleemide ennetuse, varase sekkumise ning meie ühiskonnas häbimärgistamise vähendamisega. Mitu aastat järjest on Peaasi eestvedamisel toimunud vaimse tervise vitamiinikuur. 2022. aastal andis Transpordiameti ennetustöö osakond sisendit nelja vitamiinikuuri viiest, mõeldes välja liiklusvitamiinid. Lisaks loodi Liikluskasvatuse Facebooki mitmeid postitusi viidates Peaasi kampaaniale. Senise koostööga on plaanis jätkata ka järgnevatel aastatel.

Kui Sinagi tunned, et soovid anda oma panuse liiklusohutusse ja tahaksid meiega koostööd teha, siis võta kindlasti ühendust oma piirkonna eksperdiga.