Vaegnägijatele

Õpetajaraamatu üldine osa sisaldab:

  • metoodilisi soovitusi läbiva teema Tervis ja ohutus” käsitlemiseks (sh õppemeetodid, hindamisjuhendis, lõiming õppeainete ja üldpädevustega);
  • ohutuse alateemade teoreetilist tausta (mõisted, märgid ja märgistused, ohtlike situatsioonide kirjeldused, soovitused ohutuks käitumiseks jm);
  • parterorganisatsioonide kontakte ja viiteid nende loodud abimaterjalidele;
  • ohutuse teemade õpitulemusi kooliastmete kaupa.

Õpetajaraamatu üldosa leiad: