Vaegnägijatele

Hea lasteaia või kooli juht!
Transpordiamet pakub võimalust tellida oma asutuse õpetajatele erinevaid tasuta koolitusi.

Lasteaiaõpetajatele:


Kooliõpetajale:

Koolituse tellimiseks võta palun ühendust ennetustöö osakonna piirkondliku eksperdiga, kelle kontaktid leiad siit.


Hea teada!

Transpordiamet lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS), täienduskoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras).

Dokumendis sätestatakse haridusasutuste õpetajatele ja liikluskoolitajatele suunatud täiendkoolituse korraldamise, õppekavade ja koolituse ning koolituse kvaliteedi tagamise põhimõtted. 

Dokumendiga saad tutvuda: