Vaegnägijatele

Siit leiad õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks noorte riskivältimise teema käsitlemisel noorte autojuhtide ettevalmistuses ja üldhariduskoolis läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames ja õpilaste endi liiklusteemalised tööd.