Vaegnägijatele

Siit leiad õppematerjali „Viimane piknik", mis on üheks võimalikuks abimaterjaliks noorte riskivältimise teema käsitlemisel noorte autojuhtide ettevalmistuses ja üldhariduskoolis läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames ja õpilaste endi liiklusteemalised tööd.