Vaegnägijatele

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25 km/h, kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti.

Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Tihtipeale arvatakse, et mopeed ja motoroller on üks ja sama, kuid tegelikult see nii päris ei ole. Motorolleriks saab sõidukit nimetada tema välimuse järgi, kuid mitte tema kategooria järgi. Näiteks on mõned motorollerid mopeedid ja mõned mootorrattad. Võimsamad motorollerid on tegelikult mootorrattad ja väiksema võimsusega motorollerid on mopeedid, kusjuures võimsamate (mootorrataste alla kuuluvate motorollerite) juhtimiseks on tarvis juba mootorratta juhtimisõigust.

Mopeedijuhi vanuse alammäär on 14 aastat, enne seda ei saa end ka autokooli AM-kategooria koolituskursusele registreerida.

Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning kindlustatud.

Mopeediga sõites tuleb kanda sobivat motokiivrit ja sõitja mopeedi tagaistmel ei tohi olla noorem kui 12-aastane!


Mopeedi juhtimisõigus

Enne eksamile minemist peab nooruk autokoolis läbima AM-kategooria kursuse, mille struktuuri, kestuse ja korraldusega saab tutvuda siin.

Koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane. Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Koolituskursuse käigus peab õpilane läbima Liiklusseaduse § 100 lõike 8 kohase esmaabikoolituse, mille sisuga saate tutvuda siin.

Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-aastase mopeedi juhtimisõiguse taotleja seaduslikul esindajal esitada Transpordiameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Mopeediga sõitmisel peab sõitja kandma kinnirihmatud motokiivrit.

AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid 01.07.2011 kehtima hakanud Liiklusseaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Juhtimisõiguse taotlemise kohta saad täpsemalt lugeda siit.


Mopeedijuhi liiklusreeglid
 • Mopeedijuht võib lisaks sõiduteele kasutada liiklemiseks jalgrattarada ning jalgrattateed.
 • Kaherattalised mopeedid võivad sõidutee ühel sõidurajal liikuda kahes reas.
 • Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peab mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.
 • Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.
 • Mopeedijuhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.
 • Jalgrattateel liikuv mopeedijuht peab andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.
 • Mopeedi käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.
 • Mopeedi juht on kohustatud teel sõitma nii, et kõik rattad toetuksid pidevalt teepinnale.

Mopeedijuht ei tohi:

 • sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal;
 • lasta vedada tema juhitavat sõidukit (välja arvatud kolme- ja neljarattalist mopeedi) looma või teise sõidukiga;
 • vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;
 • vedada haagist, mis ei ole valmistatud mopeediga vedamiseks;
 • sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit;
 • sõidutada tagaistmel alla 12-aastast last;
 • kolonnis sõitmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele;
 • sõita ülekäigurajal.

Alljärgnevalt on lisatud mopeedivoldikud eesti, inglise ja vene keeles: