Vaegnägijatele

Jalgratas on liiklusseaduses mõistes sõiduk, seega on jalgrattur liikluses juht ning talle kehtivad juhi liiklusreeglid.

Jalgrattur ei ole kiiremini edasiliikuv jalakäija!

Juht ei tohi olla liikluses joobes, sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist.

Juhil on keelatud juhtimise ajal tegeleda kõrvaliste tegevustega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist (sh kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes).

Jalgrattur võib sõita sõiduteel paremas ääres, jalgrattarajal, jalgrattateel,  jalgratta-ja jalgteel. Erandjuhul on jalgrattur lubatud sõitma kõnniteele, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra või liiklusolude tõttu oluliselt raskendatud. Kõnniteel võib sõita alla 13-aastane jalgrattur üksi või koos tema kuni kahe jalgratturist saatjaga. Kõnniteel tohib sõita ka väikelast selleks ettenähtud istmel (rattatool, cargoratta iste) või järelhaagises sõidutav jalgrattur.

Jalgratast käe kõrval lükkav jalakäija peab liikuma pärissuunavööndi (parema) ääre lähedal.

Järgnevalt leiad lugemiseks infomaterjali, milles on jalgratturi, pisimopeedi ja kergliikurijuhi peamised liiklusreeglid, sõidukile esitatud tehnilised ja ohutusnõuded ning soovitused turvalisemaks liiklemiseks:


Järgnevalt kergliikuri lisaleht, kus kirjutatakse kokkuvõtvalt kergliikuriga liiklemise ohutusest ja kergliikurijuhi reeglitest:


Sõiduteel sõites on ratturile kohustuslik:

 • näidata suunamärguandeid vähemalt 3 sekundit enne manöövri sooritamist (parem- ja vasakpööre);
 • paikneda sõidutee paremas servas, välja arvatud enne vasak- ja tagasipööret;
 • suunduda enne vasak- või tagasipööret aegsasti sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale;
 • järgida foore, liiklusmärke ja teekattemärgiseid (nt ühesuunalisel tänaval vastassuunas sõitmine, sissesõidu keelumärgi mittearvestamine, foori keelava tulega ristmiku ületamine);
 • järgida samaliigiliste teede ristmikel parema käe reeglit;
 • tagada jalakäijate ohutus sh ülekäigurajal sõiduteed ületavale jalakäijale teeandmine;
 • anda teed asulas bussipeatusest väljuvale ühistranspordi sõidukile;
 • anda teed operatiivsõidukitele. 

Jalgratta –  ja jalgteel ja erandjuhul kõnniteel sõites:

 • ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat;

 • jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega;
 • sõiduteega  lõikumise (ristmik või ristmike vaheline ala) kohale jõudes tuleb vähendada kiirust, veenduda teeületuse ohutuses ja ületada sõidutee jalakäija tavakiirusel (5–7 km/h);
 • peab jalgrattur andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

Sõidutee ületamine

Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal (foorita) jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust, teised juhid ei pea teed andma v.a juhul kui jalgrattur ületab ülekäigurajal teed, millele sõidukijuht pöörab.

Ületades sõiduteed sõites, ei tohi jalgrattur ohustada jalakäijat ja peab ületama sõidutee jalakäija tavakiirusel (5–7 km/h).

Ohutum on sõiduteed ületada jalakäijana, jalgratast käekõrval lükates.


Jalgratta tehniline korrasolek

 • Jalgrattal kui sõidukil peavad olema korras pidurid ja signaalkell;
 • nähtavuse tagamiseks ees valge ja taga punane helkur ning kodaratel vähemalt ühe ratta mõlemal pool valge või kollane helkur;
 • pimeda ajal või halva nähtavuse(udu, tugev vihm, lörts) korral peavad põlema ees valge tuli ja taga punane tuli.

Eesti sombuseid ilmasid arvestades, soovitame jalgratturil ka ennast nähtavaks teha, kandes erksaid või reflekteeruvast materjalist riideid.

Lisaks tuletame meelde, et kiivri kandmine võib hoida ära rasked peatraumad!


Brošüür „Jalgratturina Eesti liikluses” tutvustab jalgratturi liiklusreegleid Eestis ja jagab nõuandeid, kuidas jalgratturina ohutult liigelda. Brošüür on eesti, vene ja inglise keeles.