Vaegnägijatele

Mootorsõidukijuhina liikluses

Mootorsõiduki juhtimiseks on vajalik vastava kategooria juhtimisõigus, mida väljastab ja vahetab Eestis Transpordiamet. Juhiluba väljastatakse või vahetatakse Eesti kodanikul, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel. Juhiloa taotlejal peab olema kehtiv tervisetõend, mille väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Rohkem informatsiooni saab Transpordiameti kodulehelt.


Sõidukijuhi kohustused ja piirangud:

 • sõidukijuht vastutab nii enda kui kaasliiklejate ohutuse eest. Enne sõidu alustamist tuleb juhil veenduda, et kõigil sõitjatel, nii ees- kui tagaistmel, on turvavöö kinnitatud.
 • sõitjaid võib vedada ainult valmistaja poolt sõidukis ettenähtud kohtadel ja viisil, mis on toodud sõiduki tehnilises passis.
 • sõidukit ei või juhtida sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ja liiklusreeglite täitmist.
 • Eestis on juhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist. Keelatud on sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes ning kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätma vahendita. Lubatud ei ole ka näiteks söömine ja suitsetamine.
 • joobes juhtimisele kehtib nulltolerants ehk sõidukijuhtimine on keelatud, kui juht on tarvitanud alkoholi.
 • juht peab oma manöövritest teistele liiklejatele andma teada piisava ajavaruga, et kaasliiklejad oskaksid tema tegevusega arvestada. Suunatuld tuleb näidata vähemalt kolm sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist.
 • nähes teel või tee ääres last või seisvat bussi, millel on lasterühma tunnusmärk ja põlevad ohutuled, peab juht olema eriti tähelepanelik ja sõitma kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida. Juht peab andma teed sõiduteed ületavatele lastele lasterühma saatja märguandel.

Sõidukis peavad lisavarustusena alati kaasas olema:

 • tõkiskingad;
 • ohukolmnurk;
 • esmaabivahendid – juhul kui tegemist on ettevõtte sõidukiga ehk töökoht või ühissõidukiga;
 • tulekustuti;
 • ohutusvest – mootorsõiduki juht peab halva nähtavuse korral ja pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatamise korral autost sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kandma ohutusvesti. Sama soovitame ka sõitjatele, kes autost väljas viibivad.

Loe ohutuma sõiduga seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi siit.


Brošüür „Mootorsõidukijuhina Eesti liikluses” tutvustab Eestis kehtivaid liiklusreegleid ning annab nõuandeid, kuidas mootorsõidukijuhina ohutult meie teedel liigelda. Brošüür on eesti, vene, inglise ja ukraina keeles.