Vaegnägijatele

Projekt (enne oli „Tasuta jalgratturite koolitus igale 10-aastasele lapsele") on mõeldud jalgratturite koolituse toetuseks 3. ja 4. klassis, erandkorras toetatakse ka 5.–9. klasside õpilaste jalgratturite koolituse läbimist.

Maanteeamet toetab koolides õpilastele tasuta jalgratturikoolituse läbiviimist. Rahaline toetus on suunatud 3. ja 4. klasside õpilastele, kuid erandkorras toetatakse ka 5.9. klasside õpilaste jalgratturi koolituse läbimist. Toetust maksame õpilase kohta ühel korral st mitu aastat järjest sama õpilase eest toetust taotleda ei saa.

Toetust (12,50 eurot lapse kohta) saavad taotleda koolid, kes pakuvad lastele tasuta võimalust osaleda jalgratturite koolitusel (kooliõpetaja/te poolt läbiviidud või sisseostetud koolitaja). 

Koolis läbiviidav koolitus peab vastama MKM ministri 14.06.2011. a määruse nr 43 nõuetele. Koolituse läbiviija peab olema vähemalt 21-aastane ja omama mis tahes mootorsõiduki juhiluba. Jalgratturite koolituse minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi (õpilase kohta), millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Koolituse minimaalne maht sisaldab 2 tundi eksamiks: üks teooria- ja teine sõidueksamiks

Jalgratturite koolituse minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi, millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Kursuse minimaalne maht sisaldab teooria- ja sõidueksamit.

Projektiga liitumiseks tuleb Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdile edastada e-posti teel koolijuhi digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus koos lisadega. Sooviavaldus on aluseks õppeaastapõhise koostöölepingu sõlmimiseks.

Sooviavalduse (vt all pool) kohustuslikud lisad on: koolituse tööplaan (vt näidist) ja koolitusel osalevate õpilaste nimekiri. Sooviavaldus tuleb esitada enne jalgratturikoolituse algust või esimestel nädalatel. Toetuse väljamaksmise aluseks on koostööleping ja kooli poolt esitatud aruanne.

Maanteeameti toetus on hinnanguliselt 50% tegelikust koolituse läbiviimise kulust lapse kohta (arvestades miinimum koolituse mahtu s.o 20 akadeemilist tundi). Liiklusohutusprogrammist tulenevalt on jalgratturite koolitus siiski kohalike omavalitsuste vastutusala ja tegelik kulu lapse koolitamiseks on märgatavalt suurem.

Maanteeamet toetab koole nõustamise, õpetajatele tasuta koolituste läbiviimise ning koolituse õppematerjalidega, mida saab tellida liiklusõppe materjalide tellimiskeskusest.

2020/2021 õppeaastal ootame sooviavaldusi perioodil 01.09.2020–31.03.2021.

NB! Seoses eriolukorraga on 2019/2020 õppeaastaks sõlmitud koostöölepingute aruannete esitamine pikendatud kuni 30.10.2020. Aruande vormi leiad: