Vaegnägijatele

Transpordiamet toetab 3.–4. klasside õpilaste jalgratturikoolitust. 

  • Toetust maksame iga õpilase kohta, kes läbib täismahus koolituse ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Sama õpilase koolitust toetame ühel korral. 
  • Toetussumma on 12,50 eurot õpilase kohta (hinnanguliselt 50% tegelikust koolituskulust). 
  • Toetust saavad taotleda koolid, kes pakuvad õpilastele tasuta võimalust osaleda jalgratturikoolitusel. 
  • Erandjuhul toetame 5.–9. klasside õpilaste jalgratturikoolitust.


Koolituse nõuded

  • Minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi (õpilase kohta), millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Maht sisaldab ka 2 akadeemilist tundi teooria- ja sõidueksamiks.  
  • Koolitaja peab olema vähemalt 21-aastane ja tal peab olema mis tahes mootorsõiduki juhiluba. Ta võib olla nii oma kooli õpetaja kui ka väljastpoolt palgatud. 
  • Vt täpsemaid nõudeid MKMi määrusest

Kuidas toetust saada

Projektiga liitumiseks esita ajavahemikus 1.09.2021–31.03.2022 maakonna kontaktisikule e-posti teel koolijuhi digitaalselt allkirjastatud:

Seejärel sõlmime kooliga koostöölepingu

Maakonna kontaktisikud:

Toetuse väljamaksmise aluseks on koostööleping ja 14 päeva jooksul pärast eksamite toimumist kooli poolt maakonna kontaktisikule esitatud projekti aruanne

Transpordiamet pakub koolidele tasuta õppematerjale, mida saab tellida tellimiskeskusest ja nõustamist, milleks tuleb võtta ühendust maakonna kontaktisikuga