Vaegnägijatele

Transpordiamet toetab 3.–9. klasside õpilaste jalgratturikoolitust. 

  • Toetust maksame iga õpilase kohta, kes läbib täismahus koolituse ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Sama õpilase koolitust saame toetada ühel korral. 
  • Toetussumma on 12,50 eurot lapse kohta (hinnanguliselt 50% tegelikust koolituskulust). 
  • Toetust saavad taotleda koolid, kes pakuvad lastele tasuta võimalust jalgratturikoolitusel osaleda. 

Koolituse nõuded

  • Minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi (õpilase kohta), millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Maht sisaldab ka 2 tundi teooria- ja sõidueksamiks.  
  • Koolitaja peab olema vähemalt 21-aastane ja tal peab olema mis tahes mootorsõiduki juhiluba. Ta võib olla nii oma kooli õpetaja või väljastpoolt palgatud. 
  • Vt täpsemaid nõudeid MKMi määrusest

Kuidas toetust saada

Projektiga liitumiseks esita enne 31. märtsi 2021 maakonna kontaktisikule e-posti teel koolijuhi digitaalselt allkirjastatud:

Seejärel sõlmime kooliga koostöölepingu

2020/2021. õppeaastal ootame sooviavaldusi 01.09.2020–31.03.2021. 

Toetuse väljamaksmise aluseks on koostööleping ja 14 päeva jooksul pärast eksamite toimumist projekti aruande esitamist maakonna kontaktisikule

Transpordiamet pakub koolidele nõustamist, selleks võta ühendust oma maakonna kontaktisikuga ja tasuta õppematerjale, mida saab tellida tellimiskeskusest