Vaegnägijatele

Transpordiamet toetab 3.–4. klasside õpilaste jalgratturikoolitust. 

  • Toetust maksame iga õpilase kohta, kes läbib täismahus koolituse ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Sama õpilase koolitust toetame ühel korral. 
  • Toetussumma on 12,50 eurot õpilase kohta (hinnanguliselt 50% tegelikust koolituskulust). 
  • Toetust saavad taotleda koolid, kes pakuvad õpilastele tasuta võimalust osaleda jalgratturikoolitusel. 
  • Erandjuhul toetame 5.–9. klasside õpilaste jalgratturikoolitust.


Koolituse nõuded

  • Minimaalne maht on 20 akadeemilist tundi (õpilase kohta), millest vähemalt 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Maht sisaldab ka 2 akadeemilist tundi teooria- ja sõidueksamiks.  
  • Koolitaja peab olema vähemalt 21-aastane ja tal peab olema mis tahes mootorsõiduki juhiluba. Ta võib olla nii oma kooli õpetaja kui ka väljastpoolt palgatud. 
  • Vt täpsemaid nõudeid MKMi määrusest

Kuidas toetust saada

Projektiga liitumiseks edasta perioodil 1.0931.03 (jooksval õppeaastal) projekti kontaktisikule e-posti teel koolijuhi digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus.

Eraldi dokumendina (mitte digitaalselt allkirjastatud) tuleb edastada ka koolituse tööplaan (vt näidist). 

NB! Palun koostada tööplaan õpilase ajakulu arvestavalt (täiendavalt võib lisada ka õpetaja ajakulu nt eksamiteks kuluv aeg). Korrektse ja vähemalt minimaalsele koolitusmahule vastava tööplaani kooskõlastamise järel sõlmime kooliga koostöölepingu (alates 2022. a sügisest on lepingu perioodiks 3 a).

Projekti üle-eestiliseks kontaktisikuks on alates 1.09.2022. a Marika Luik, marika.luik@transpordiamet.ee, tel 5615 6709.

Toetuse väljamaksmise aluseks on koostööleping ja 14 päeva jooksul pärast eksamite toimumist kooli poolt üle-eestilisele kontaktisikule esitatud projekti aruanneÕigeaegse aruande esitamise ajaks peab kool olema liiklusregistrisse sisestanud kõikide õpilaste jalgratturi juhiloa väljastamise andmed.

Transpordiamet pakub koolidele tasuta õppematerjale, mida saab tellida tellimiskeskusest.