Vaegnägijatele

Kas Sina tead, kes on juhtkoer ja kuidas käituda, kui teda tänaval kohtad?

Eestis on juhtkoerandusega tegeletud juba üle 20 aasta ja selle aja jooksul on treenitud välja ligikaudu 50 juhtkoera. 2014. aasta alguse seisuga liigub neid Eestis ringi üle kolmekümne. Traditsiooniliselt on juhtkoerteks labrador retriiverid, kuid lisaks on treenitud ka kuningpuudlit, saksa lambakoera, kuldset retriiverit ja teisi. (pilt: www.puudetagaoninimene.ee)

Image
juhtkoer-300x200

 

Juhtkoer on tavaline koer, kes on treeneri käe all läbinud koolituse, aitamaks pimedal või vaegnägijal läbida erinevaid trajektoore ja marsruute. Juhtkoer aitab pimedal inimesel ohutult liigelda – mööduda takistustest, leida üles uksi, treppe, pinke jne. Juhtkoer tunneb elementaarseid liiklusreegleid: teab, mis on ülekäigurada, teab millisel teepoolel kõndida ja ei ületa sõiduteed enne, kui pole koos perenaise/peremehega veendunud, et see on ohutu. Juhtkoera äratundmiseks on tal ülesannete täitmisel peal rakmed, mis annavad märku ka teistele liiklejatele, et tegemist on töötava teenistuskoeraga.


Kas teadsid, et

  • Nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral on töö ajal õigus liikuda koos perenaise/peremehega avalikes kohtades ilma suukorvita, sest juhtkoera üks tööülesandeid on ulatada pimedale tagasi käest mahapudenenud esemeid.
  • Juhtkoerakasutajal on õigus liikuda ja viibida kauplustes, rannaalal, toitlustus- ja raviasutustes ning muudes avalikes kohtades koos teda saatva juhtkoeraga, sest teda saatev koer on nägemispuudega inimese teejuht.

Juhtkoer on teenistuskoer, kes on tööülesannete täitmisel pühendunud vaid oma perenaise/peremehe aitamisele. Samas ükskõik kui tubli juhtkoer on, või kui hästi ta on välja õpetatud, kipub tänavapildis ikka ette tulema segavaid faktoreid, mis häirivad juhtkoera tööle keskendumist. Kuna enamik Eestis liikuvatest juhtkoertest on väga sõbralikud ja suhtlemisaltid, siis palume töötavaid juhtkoeri töökohustuste täitmisel mitte segada, sest nende tähelepanu häirimine võib muutuda ohtlikuks nii vaegnägijale kui ka juhtkoerale.


Kui kohtate juhtkoera, siis palume pidada meeles järgmisi punkte:

  • Ära siruta kätt välja töötava juhtkoera suunas –  juhtkoerad on väga seltsivad ja uudishimulikud ning selline käitumine võõra poolt takistab juhtkoera keskendumist tööle ning tema ülesande/käskluse täitmist.
  • Ära kutsu ega kõneta vastutulevat juhtkoera – ka see põhjustab juhtkoera tähelepanu hajumist tööülesannete täitmisel.
  • Ära anna juhtkoerale süüa – ka juhtkoerad võivad olla allergilised või kindla toidu dieedil. Heast tahtest näppude vahelt antud “pisike toidupala” võib seega osutuda koerale tervist kahjustavaks ning halvimal juhul eluohtlikuks. Samamoodi harjutab see juhtkoeri ka järgmisel korral teravama pilguga ringi vaatama ning võõrastelt inimestelt süüa otsima, millest tulenevalt võib juhtkoer märkamatult marsruudilt kõrvale kalduda.
  • Ära ületa sõiduteed keelava / punase tulega – kuigi juhtkoerad on väga targad, kahjuks nad värve ei tunne ja kuulatades kaasliiklejaid, ületab tandem sõiduteid usalduse põhiselt.
  • Nähes eksinud juhtkoerakasutajat, küsi esmalt alati, millist abi ta vajab. Õige suuna kätte juhatamisel suhtle alati kasutajaga. Ära hakka juhtkoera rakmetest sikutama, teda enda järel kutsuma ega tõmba mingil muul moel koera tähelepanu, sest juhtkoera kasutaja peab ise oma juhtkoerale käsklused andma.

Allikas: MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing