Vaegnägijatele

Jalakäija tohib sõiduteed ületada järgnevatel kohtadel:

 • käigusild või -tunnel,
 • ülekäigurada,
 • ülekäigukoht,
 • ristmik.

Kas teadsid, et ülekäigurada ja ülekäigukoht on erinevad mõisted?!

Ülekäigukohas (ülemisel pildil) teed ületades ei ole jalakäijal eesõigust sõidukijuhi suhtes. Eesõigus on vaid juhul, kui ülekäigukoht jääb sõidukijuhile pöörde peale. Ka reguleerimata ülekäigurajal (alumisel pildil) on jalakäijal kohustus vaadata ja veenduda, kas sõidukijuht on teda märganud ja annab teed.

ülekäigukoht-2

 

ülekäigurada

 

Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, peab jalakäija sõiduteed ületama nende kaudu. Kui nimetatud kohad asuvad kaugemal kui 100 meetrit, tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.

Sõidutee ületamise nõuded:

 • Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.
 • Sõidutee tuleb ületada lühimat teed mööda, ohutussaare olemasolul selle kaudu.
 • Reguleeritaval (fooriga) ristmikul või ülekäigurajal peab juhinduma foorituledest, reguleerija olemasolul  tema märguannetest.
 • Reguleeritaval ristmikul, kus ülekäigurada ei ole teekattel tähistatud, peab jalakäija ületama sõidutee kõnniteede kulgemise suunas, ohutussaartel asuvate fooride korral aga nende ohutussaarte kaudu.
  • Kui roheline tuli lubab jalakäijal ristmikku ületada kõikidel sinna suubuvatel teedel korraga, tohib ta üle ristmiku minna mis tahes suunas.
  • Kui ristmikul jalakäijafoor puudub, peab jalakäija juhinduma sõidukifoori tuledest.
 • Kui jalakäija sõiduteel olles süttib jalakäijafoori punane tuli, peab jalakäija sõltuvalt oma asukohast sõiduteel jätkama liikumist ainult kuni lähima ohutussaareni, selle puudumisel viima lõpule sõidutee ületamise.
 • Reguleerimata ristmikul ei tohi jalakäija takistada ristmikule lähenevat sõidukit ja ristmikku otse ületavat sõidukit.
 • Reguleerimata ülekäigurajal peab jalakäija enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu.
 • Kui reguleerimata kohas sõiduteed ületav jalakäija on seisma jäänud sõidukile tee andmiseks, võib ta edasi minna alles siis, kui on veendunud ülemineku ohutuses.