Vaegnägijatele

Liiklusreeglite kogumik on väljavõte liiklusseadusest, et lihtsustada liiklejate jaoks vajalike liiklusreeglite leidmist ja tundma õppimist.

Seadusest on nopitud välja reeglid, ehk siis need liiklejate õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes. Kõrvale on jäetud kõik see, mida liiklemisel otseselt vaja ei lähe.

Valikute tulemusena on 100-leheküljelisest liiklusseadusest tekkinud 30-leheküljeline reeglite kogumik. Liiklusreeglite väljavõttes ei ole seaduse teksti muudetud ning reeglite jaotus on sama, mis seaduses, säilitatud on ka paragrahvide numeratsioon. Mõned paragrahvid on tõstetud tekstis teise kohta, näiteks jalgrattaga liiklemise reeglite juurde on toodud ka jalgrattale ja jalgratturile kehtivad nõuded. Üldsätetes on kirjas mõisted, fooritulede tähendused ja reguleerija märguanded ning keskkonnakaitsenõuded. Üldised reeglid puudutavad liikluskorda, suurimat lubatud sõidukiirust, liiklejate üldiseid kohustusi, teeandmist, peatumist ja parkimist ning raudtee ületamist. Järgnevad jalakäijat ja sõitjat puudutavad reeglid.

Jalgratturi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi reeglite juures on ära toodud ka jalgrattale ja pisimopeedile esitatavad nõuded. Samast peatükist leiab liiklusseaduses 2021. aastast jõustunud reeglid kergliikuriga (sh elektritõukerattaga) liiklemise kohta ja kergliikurile esitatavad nõuded.

Juhi liiklusreeglites on toodud juhi üldkohustused, sõitjate ja veoste veo üldised nõuded, juhi kohustused vähekaitstud liiklejate – jalakäijate, jalgratturite ja kergliikuriga liiklejate suhtes. Samuti lapse ohutust puudutavad täiendavad nõuded, ühissõidukiga arvestamist käsitlev reeglistik ja juhi märguanded. Veel on juhi liiklusreeglites toodud ära tulede kasutamist, sõiduki asukohta ja piki- ning külgvahet, pöördeid ja reavahetust, kiirust, möödasõitu, möödumist ning ristmike ja raudtee ületamist puudutavad reeglid.

Lisatud on ka hädapeatumist, pukseerimist, õuealal, kiirteel, jääteel ning tunnelis liiklemist puudutavad nõuded, loomveokiga ja loomadega liiklemise nõuded, liikumispuudega juhi ja teda või pimedat inimest teenindava juhi eriõigused, samuti olulisem, mida tuleb teada liiklusõnnetuse korral käitumise kohta.

Kogumiku kasutamist lihtsustab sisukord, mille vastaval real klõpsates pääseb kiiresti otsitava teema juurde. Samuti on tekstis olevad sinist värvi ja sinisel väljal toodud kirjed ühendatud suunamisega selles viidatud sätetele või teistele dokumentidele.

Liiklusreeglite kogumiku on koostanud liiklusreegleid hästi teadvad spetsialistid parimate kavatsustega, püüdes tajuda ja välja tuua just seda osa liiklusseadusest, mis teel liiklejale on igapäevaselt vajalik. Kogumikust välja jäänud osa ei ole õiguslikult sugugi vähemtähtis, kuid koostajate hinnangul on võimalik liikluses edukalt osaleda ülejäänud reeglistikku ka üksikasjalikult teadmata.

Tutvu liiklusreeglite kogumikuga

Lisaks: 

Allikas: Liikleja õigused ja kohustused, mida peab teadma igapäevases liikluses osaledes | Transpordiamet