Vaegnägijatele

Jalakäija

Jalakäija on inimene, kes osaleb liikluses jalgsi, ratastooliga, rulluiskudega, rulaga jne. Ka jalgrattur on jalakäija, kui ta lükkab jalgratast enda kõrval.

Jalakäija asukoht teel

Jalakäijal on kõige ohutum liikuda kõnniteel. Rula, rulluiske tõukeratast või muid sellesarnaseid vahendeid kasutades pead arvestama teiste kõnniteel liiklejatega. Kui liiklustihedus võimaldab, tohid liikuda ka jalgrattateel takistamata jalgrattaliiklust.

Sõidutee ääres pead liikuma kõnniteel, selle puudumisel vasakul teepeenral liikudes autodele vastu. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel tohid sõiduteel sõpradega liikuda ainult ühes reas üksteise järel. See kehtib nii linnas kui maanteel.

Jalgratast käekõrval lükates pead liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes on helkuri kasutamine jalakäijale kohustuslik!

Sõidutee ületamise kohad

Jalakäija tohib ületada sõiduteed selleks ettenähtud kohas  käigusilla või -tunneli, ülekäiguraja, ülekäigukoha kaudu või ristmikul.

Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, pead sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.

Sõidutee ületamise nõuded

Rula, rulluiske, tõukeratast või  muid sellesarnaseid vahendeid kasutades peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

Sõidutee ületa lühimat teed mööda, ohutussaare olemasolul selle kaudu!

Reguleeritaval (fooriga) ristmikul või ülekäigurajal pead sõidutee ületamisel juhinduma foorituledest, reguleerija olemasolul aga tema märguannetest.

Reguleerimata (foorita) ristmikul ei tohi jalakäija takistada ristmikule lähenevat sõidukit ja ristmikku otse ületavat sõidukit.

Enne sõidutee ületamist veendu, et juht on Sind märganud ja suudab sõiduki teeandmiseks ohutult peatada ning sõidutee ületamine on ohutu. Pea meeles kolme olulist märksõna: PEATU, VAATA, VEENDU!

Jalakäija ei tohi:
1) ületada sõiduteed kohas, kuhu on jalakäijaliikluse tõkestamiseks paigaldatud piire, ja asulas eraldusribaga teel väljaspool käigusilda, -tunnelit, ülekäigurada või ülekäigukohta;
2) minna sõiduteele seisva sõiduki või muu takistuse varjust veendumata, et ei lähene sõidukit;
3) liikuda kiirteel;
4) liikuda eraldusribaga sõiduteel eraldusriba kõrval ega piki eraldusriba, kui sellel pole kõnniteed.