Vaegnägijatele

Liikluskasvatus.ee - siit leiad, sõltumata vanusest ja peamistest liikumisviisidest, huvitavat, mitmekesist ning olulist infot liiklusohutuse teemadel. Siin on mänge, videoklippe ning muid infomaterjale.

Põnevat avastamist!

Liiklusvanker veebivorm

Esita projekti „Liiklusvanker" sooviavaldus ja aruanne kodulehel

Liiklusvanker on õppevahend, mis on loodud üheks võimalikuks abivahendiks lasteaiaõpetajale liiklusteema lasteni viimisel.Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist.
Loe lähemalt
Jr koolituse õpperaja elemendid veebivorm

Esita projekti „Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid" sooviavaldus ja aruanne kodulehel

Projekti eesmärk toetada üldhariduskoolides jalgratturikoolituse sõiduõppe õppeprotsessi läbiviimist erinevate õpperajaelementide soetamise ja valmistamise kaudu. Koostööprojekt „Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid“ toetab üldhariduskoolides läbiviidava jalgratturikoolituse praktilise sõiduõppe tundide tegevusi.
Loe lähemalt
Koolitus pk noortele

Koolitus põhikooli noortele „Iga pidu saab ükskord läbi“

Sellest õppeaastast pakume põhikooli noortele uut koolitust, mille sisuks on riskeeriva liikluskäitumise ennetamine. Koolitust viib läbi meie lepingupartner, kes saadab ise koolidele registreerumise info ning sõlmib kokkulepped koolituse toimumiseks.
Loe lähemalt

Infobrošüür lapsevanematele

lapse ohutu sõidutamine autos KL
Lugema!

Enda nähtavaks tegemine

enda nähtavaks tegemine KL
Lugema!

Lastesari „Märka märki!"

märka märki
Vaatama!