Vaegnägijatele

Igal aastal registreeritakse Eesti teedel ligikaudu 6000 liiklusõnnetust metsloomadega.

Ulukid ehk metsloomad looduses vabalt elavad imetajad või linnud.

Metsloomadel on üldjuhul välja kujunenud oma käimisrajad ning paljud neist ületavad ka sõiduteid, mistõttu tuleb liigeldes olla eriti tähelepanelik. Seda eriti teatud aegadel, mil loomade liikumine on aktiivsem.

Liiklusõnnetuste ohu vähendamiseks on sõiduteedele pandud mitmeid liiklusmärke hoiatamaks, et metsloomad (näiteks põdrad) võivad teele tulla. Märgid paigaldatakse kohtadesse, kus varasemalt on toimunud mitmeid liiklusõnnetusi metsloomade ja sõidukite vahel või on jahimeestelt saadud info, et tegemist on sagedase loomade teeületuskohaga. Märkide mõjupiirkonnas tasub olla eriti tähelepanelik, kuid samas peab meeles pidama, et loomad on ettearvamatud ja ületavad sõiduteid ka teistes kohtades.


7 nõuannet, kuidas vähendada kokkupõrkeriski metsloomaga:

 • Keskendu juhtimisele! Kui juhid, ära tegele telefoni ega teiste nutiseadmete kasutamisega. Jälgi maanteed ja selle ümbrust.
 • Vali ohutu kiirus! Vali ilmastiku- ja teeoludele vastav sõidukiirus. Loomad võivad olla aktiivsed ka halva ilmaga, eriti uduvihma ja kergema tuisu korral.
 • Jälgi liiklusmärki Metsloomad teelOle eriliselt tähelepanelik selle märgi piirkonnas, sest seal ületavad metsloomad sagedamini teed. Samuti tasub valvsaks jääda ka mujal metsatukkade vahel ja põldude lähedal.
 • Ole tähelepanelik hämaral ajal, eriti päikesetõusu eel ja päikeseloojangu järel, mil metsloomadel on loomupäraselt kõrgem liikumisaktiivsus. Kui märkad silmapaari pimedas, aeglusta ja vajadusel jää seisma ning lülita sisse ohutuled.
 • Metsloom on ettearvamatu! Kui loom on teel või tee ääres, võta hoog maha ja pane ohutuled peale. Ära pidurda järsult ega kaota kontrolli sõidu üle. Esimese looma järel võib tulla ka teine ja kolmas. Samuti võib teed ületanud loom viimasel hetkel tagasi pöörata. Ära anna signaali, sest see ehmatab looma ja paneb ta ettearvamatult liikuma.
 • Hoia pikivahet! See peab olema piisav, et vältida otsasõitu ees järsult pidurdavale autole, kui temale peaks loom ette hüppama.
 • Autotuled olgu alati puhtad, eriti pimeda ajal sõites.
 • Arvesta, et pimedas piiravad Sinu vaateulatust oluliselt vastutuleva auto tuled! Vajadusel vähenda kiirust.


Kuidas käituda, kui märkad teel või teepervel looma?

 • Aeglusta ja lülita sisse ohutuled! Enne edasi sõitmist veendu, et ükski loom ei ole sõiduteed ületama hakkamas.
 • Signaali ei tohi anda! Loom võib ehmuda ja end ümber pöörata ning tuldud teed tagasi minna, ehk astuda tagasi sõiduteele.

Kuidas käituda, kui on toimunud õnnetus?

 • Kui on toimunud liiklusõnnetus, kus inimesed on viga saanud, tuleb helistada hädaabi numbril 112.
 • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel sai vigastada või hukkus loom, tuleb helistada numbrile 1247. Samal numbril tuleb helistada ka juhul, kui vigastada sai sõiduk ning metsloom lahkus omal jõul.

Loodusemees ja -fotograaf Val Rajasaar ütleb, et metsloomad on loomult konservatiivsed: samu radu kasutatakse aastakümneid kui mitte sadu aastaid. Kõige targem on sõites arvestada, et loom võib üle tee tulla – valdav osa selliseid kohti on Eesti teedel märgistatud vastava liikluskorraldusvahendiga ja teekonnal ette tulevaid loomaradasid saab eelnevalt vaadata ka loomaohtlikkuse kaardilt

Remote video URL