Vaegnägijatele

Alarmsõiduk on sõiduk, millega täidetakse kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid või ülesannet, mille kestel on vaja hoiatada teisi liiklejaid sellise sõiduki kohalolust.

Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib ülesannete täitmisel kõrvale kalduda liiklusseaduse nõuetest. Eritalituse sõiduki juht peab neid õigusi kasutades tagama liiklusohutuse.

Päästeamet, politsei ja kiirabi reageerivad ööpäeva jooksul ligikaudu 750 väljakutsele üle kogu Eesti. Selleks, et abi jõuaks vajajateni õigel ajal ning abi andjad ei muutuks abivajajaks, saab oma panuse anda igaüks.


Alarmsõiduki juht on Sulle tänulik, kui Sa:
  • Ei pidurda järsult, kui märkad tagant lähenevat alarmsõidukit. 
  • Vabastad tee ja annad plaanitavast manöövrist suunatulega märku.
  • Vabastad tee ka siis, kui alarmsõiduk liigub Sulle vastu ning annad ka sellest manöövrist suunatulega märku.
  • Hoiad ka foori taga/ummikus seistes eesliikujaga pikivahet, nii on Sul vajadusel võimalik alarmsõidukile ruumi tekitada.
  • Nii jalakäija kui juhina ole tähelepanelik ristmikku/teed ületades ka siis, kui Sul on eesõigus.

Kui märkad  tagant lähenemas alarmsõidukit, millel töötavad üheaegselt sinised ja punased vilkurid, siis pead koheselt peatuma parempoolsel teepeenral, selle puudumisel sõidutee parempoolse ääre lähedal, nii et see ei ohustaks ega takistaks liiklust.


Vaata videost, kuidas Keila päästekomando päästja-autojuht analüüsib liiklusõnnetust, milles ise osales.

Remote video URL