Vaegnägijatele

Tuled peavad korras olema, et need pimeda ajal või halva nähtavuse korral valgustaks teed ning sõiduk oleks nähtav. Rehvidest sõltuvad juhitavus, pidurdamine ja kiirendus.

Tuled

Tuled peavad vastama tehase poolt ettenähtud nõuetele, olema korras, reguleeritud ja enne sõidu alustamist puhtad.

 • Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Vaid nii on võimalik Sind õigel ajal märgata ja Sina ise märkad teisi mootorsõidukeid, liiklejaid, takistusi, teele jooksvaid loomi ning muid ootamatusi teel paremini.
 • Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid, mis võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta. Samuti on lubatud sõidu ajal kasutada lähitulede asemel eesmisi udutulesid, kuid sõiduki selline valguslahendus ei ole soovitatav pimeda ajal. Pimeda ajal või halva nähtavuse korral võib kasutada kaugtulesid. Möödasõidu kavatsusest võib anda märku kaugtulede lühiajalise vilgutamisega.
 • Lülita oma sõiduki kaugtuled lähituledeks õigeaegselt. Kasutades kaugtulesid jälgi kindlasti, et need ei pimestaks teisi liiklejaid. Sa pead viima kaugtuledelt lähituledele üleminekul sõidukiiruse vastavusse uue nähtavusulatusega. Kiirust tuleb vähendada, kuna lähituled valgustavad teed oluliselt vähem. Kui vastutuleva sõiduki juht vilgutab tuledega, siis see võib tähendada, et Sinu sõiduki kaugtuled ei ole ümber lülitatud lähituledeks, Sa pimestad vastutulijaid või sõiduk on koormatud ja tuled ei ole reguleeritud.

Mida teha, kui vastutuleva sõiduki tuled Sind pimestavad:

 • ära vaata vastutuleva sõiduki tuledesse;
 • vaata parempoolsele tee osale;
 • vajaduse korral liigu aeglasemalt või jää seisma.

Oluline asi, mida tuleb meeles pidada on see, et isegi kõige paremate tuledega pimeda ajal ja halva nähtavuse korral sõites näed Sa halvemini kui päeval!

Peatades või parkides asulavälisel teel halva nähtavuse korral või peatades pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel, tuleb lisaks ääre- ja numbrituledele kasutada ohutulesid ning tuleb kustutada lähi-, kaug- ja udutuled.

Pimeda ajal on keelatud sõidukit parkida asulavälisel teel, sest LS 20 lg 8 – Pimeda ajal tohib väljaspool asulat sõidukit parkida ainult parklas või puhkekohas.

 • Suunatuli tuleb sisse lülitada vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatumise alustamist.
 • Udutulede kasutamine koos esituledega on lubatud ainult ja üksnes udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral. Tagumisi udutulesid võib kasutada ainult halva nähtavuse korral ja ainult asulavälisel teel.
 • Pidurituled peavad olema töökorras, sest need näitavad teistele sõidukijuhtidele, et sõiduki kiirus hakkab vähenema, kuid need ei näita pidurdamise intensiivsust.

Peale tulede lambi vahetust on soovituslik tuled ära reguleerida teeninduses. Sõiduki tuled ja nende sees kasutatavad lambid peavad vastama sõiduki tootja nõuetele.


Rehvid

Rehvidest sõltuvad juhitavus, pidurdamine ja kiirendus.

 • Kontrolli rehvimustri sügavust! Sõiduauto suverehvidega on lubatud sõita 1. märtsist kuni 30. novembrini. Suverehvi mustri jääksügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit.

Talverehvi tähistus rehviküljel on kas „M+S“, „MS“, „M.S.“ või „M&S“. Sõiduauto talverehvidega on kohustuslik sõita 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Talverehvi mustri jääksügavus peab olema vähemalt 3,0 millimeetrit. Naastrehve võib sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Alates 1.12.2022 on lubatud kasutada vaid selliseid naastudeta talverehve, mis omavad kolme mäetipu ja lumehelbe tähist. Sellised rehvid on mõeldud kasutamiseks põhjamaade kliimas.

Mitmesse kohta rehvi küljel on pressitud lühend TWI (võib esineda ka teisi tähistusviise). Noolt järgides on näha, et rehvi profiil ei ole selles kohas nii sügav kui muidu. Põhjus: kuni 1,6mm mustrijäägini kulunud rehvi puhul asuvad need kohad äratuntavalt rehvi pinnal, mis näitab, et kulumispiir on saavutatud. Nii kaugele ei tohiks asjal siiski minna lasta: katsed näitavad, et juba vähem kui 3 mm mustri jääksügavusega rehvide korral halveneb haakumine tunduvalt – seda eriti niisketes teeoludes.

 • Rehvi muster kulub sõidustiilist ja rehvitüübist sõltuvalt. Soovituslik on rehvid enne lubatud kulumise miinimumpiiridesse jõudmist välja vahetada. Lisaks kulumisele tuleks jälgida rehvide vanust, eelkõige pruugitud rehve soetades. Sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve.
 • Kontrolli rehvirõhu õigsust! Õige rehvirõhk on autoga sõites ülioluline ja seda on soovituslik kontrollida vähemalt kord kuus. Rehvirõhk peab olema nii suur nagu on sõiduki tootja poolt määratud. Kuna sõites rehvides olev õhk soojeneb ja paisub, siis parim aeg rõhu mõõtmiseks on hommikul enne sõitma hakkamist. Kõige levinumad kohad, kust saab informatsiooni auto rehvirõhu kohta on näit, mis on märgitud juhiukse servale, uksepiitadele või tankimisluugi siseküljele. Erandjuhtudel võib näit peituda mootoriruumis, kindalaekas või pakiruumis. Kui autolt ei õnnestu õiget näitu leida, siis tasub vaadata auto kasutusjuhendist või pöörduda esindusse.