Vaegnägijatele

Koolitused ja infopäevad

Hea õpetaja!
Sellelt lehelt leiad infot Transpordiameti pakutavate (tasuta) koolituste kohta nii õpetajatele kui ka õpilastele.

Lasteaiaõpetajale:

  1. Liiklusõppe läbiviimine lasteaias (koolituse teemad)

Koolitussoovist andke palun teada oma piirkonna eksperdile


Kooli õpetajale:

  1. Tallinna esimese klassi õpetajate koolitus

  2. Liiklusõppe läbiviimine koolis (koolituse teemad)


Oluline info jalgratturite koolitajatele:

  1. Jalgratturikoolitaja ABC koolitus, koolitusega alustavale õpetajale. Periood august–oktoober 2022. Koolitus toimub Moodle keskkonnas ja kahepäevase kontaktõppena. Lisaküsimuste korral võta ühendust Marika.Luik@transpordiamet.ee
  2. Jalgratturite koolitajate kogemusvahetuslik suveseminar (toimumas suvel 2023)

Õpilastele:

  1. Koolitus põhikooli noortele „Iga pidu saab ükskord läbi“
  2. Koolitus 11. klasside ja kutsehariduskoolide 2. kursuse õpilastele „Selge pilt...!?“

Hea teada!

Transpordiamet lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS), täienduskoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras).

Dokumendis sätestatakse haridusasutuste õpetajatele ja liikluskoolitajatele suunatud täiendkoolituse korraldamise, õppekavade ja koolituse ning koolituse kvaliteedi tagamise põhimõtted. 

Dokumendiga saad tutvuda: