Vaegnägijatele

Hindamisvahendi abil võivad oma kooli ümbrust hinnata nii kooli personal, kui ka vanemad õpilased (nt loovtöö raames).

Siit leiad hindamisjuhendi:

Siit leiad arvutusmudeli: 

Siit leiad sõidutee ületuskoha hindamislehe:

Siit leiad liikluskeskkonna ohutuse hindamislehe:

Ootame uuele hindamisvahendile Teie tagasidet, et muuta seda veelgi paremaks. 
Kui olete oma kooli ümbruse ära hinnanud, palun saatke tulemused oma piirkonna eksperdile.