Vaegnägijatele

Märkame ja tunnustame

Maanteeamet tunnustab liiklusohutuse ja –hariduse edendajaid. Liiklusohutuse auhinnaga tänatakse traditsiooniliselt selle valdkonna Eesti silmapaistvamaid kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, koostööpartnereid, sündmusi, õpetajaid ja ettevõtlikke inimesi.

Nii regioonipõhiselt kui ka üleriigiliselt antakse välja auhinnad seitsmes kategoorias:

  • Kohalik omavalitsus;
  • Vastutustundlik ettevõte;
  • Liiklusohutuse eeskuju;
  • Üllataja liiklusohutuses;
  • Koostööpartner;
  • Sündmus;
  • Õpetaja (lasteaedade ja koolide õpetajad, autokoolide õpetajad ja liikluskoolitajad ning noorsootöötajad ja vabatahtlikud).

Kandidaadi üles seadmiseks tuleb esitada ettepanek (Lisa 1), kus põhjendatakse nominendi esiletõstmist antud kategoorias ning saata pildid esitatu liiklusalasest tegevusest. Kandidaatide esitamise ja talle esitatud nõuetega saab täpsemalt tutvuda Liiklusohutuse auhinna statuudist.

 

Ettepanekuid kandidaatideks ootab Maanteeamet e-postile Sirli.Tallo@mnt.ee või posti aadressile Pargi tn 3a, 71020 Viljandi, pealkirjaga „Liiklusohutuse auhind“. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2020.

Maanteeameti moodustatud komisjon valib välja tunnustuse pälvivad isikud, organisatsioonid ja sündmuse ning tunnustuse saajaid tänatakse pidulikul vastuvõtul.

Image
071602_4MM6188