Vaegnägijatele

Märkame ja tunnustame

Transpordiamet tunnustab liiklusohutuse ja –hariduse edendajaid. Liiklusohutuse auhinnaga tänatakse traditsiooniliselt selle valdkonna Eesti silmapaistvamaid kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, koostööpartnereid, sündmusi, õpetajaid ja ettevõtlikke inimesi.

Nii paikkondlikult kui ka üleriigiliselt antakse välja auhinnad kaheksas kategoorias:

  • Liiklusohutuse kohaliku omavalitsuse auhind – üleriigiline;
  • Vastutustundliku ettevõtte auhind – üleriigiline;
  • Liiklusohutuse eeskuju – üleriigiline;
  • Aasta innovatsioon liiklusohutuses – üleriigiline;
  • Liiklusohutuse koostööpartneri auhind – üleriigiline, paikkondlik;
  • Liiklusohutuse sündmuse auhind – paikkondlik;
  • Liiklusohutuse õpetaja auhind (lasteaedade ja koolide õpetajad, autokoolide õpetajad ja liikluskoolitajad ning noorsootöötajad);
  • Liiklusohutuse vabatahtliku auhind – paikkondlik. 

Auhinna kandidaate olid oodatud esitama kõik Eesti asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud, täites ettepaneku ankeedi, mille leidisTranspordiameti koduleheküljelt.

Ettepanekus tuli põhjendada, miks peaks just seda inimest, organisatsiooni või sündmust tunnustama. Kui veebilehel ei ole mingil põhjusel võimalik ankeeti täita, siis võis saata ettepaneku e-posti vahendusel pealkirja all „Liiklusohutuse auhind“.

Transpordiameti moodustatud komisjon valis välja tunnustuse pälvivad isikud, organisatsioonid ja sündmuse. Tunnustuse saajaid tänatakse pidulikul vastuvõtul 8. detsembril 2021 või tänatakse auhinna saajaid veebi vahendusel. Auhinna saajatele väljastab Transpordiamet mälestusmeene.


Liiklusohutuse auhinda antakse välja alates 2009. aastast, varasemate aastate võitjaid näeb Liikluskasvatuse kodulehel:

Image
071602_4MM6188