Vaegnägijatele

Märkame ja tunnustame

Transpordiamet ootab 20. oktoobrini nominente ohutusalasele auhinnale, millega tunnustatakse isikuid ja organisatsioone, kes on isikliku eeskuju ja tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud ohutusalase tegevuse korraldamisel või arendamisel.

Kokku tunnustatakse kuni 30 isikut, organisatsiooni või sündmust.

Auhinnad antakse välja kolmeteistkümnes kategoorias nii paikkondlikult kui üleriigiliselt:

 • Aasta vastutustundlik organisatsioon.
 • Aasta eeskuju.
 • Aasta innovatsioon liiklusohutuses.
 • Aasta innovatsioon merendusohutuses.
 • Aasta innovatsioon lennundusohutuses.
 • Koostööpartneri auhind liiklusohutuses.
 • Koostööpartneri auhind merendusohutuses.
 • Koostööpartneri auhind lennundusohutuses.
 • Aasta ohutussündmuse auhind.
 • Aasta õpetaja auhind.
 • Aasta vabatahtlik liiklusohutuses.
 • Aasta vabatahtlik merendusohutuses.
 • Aasta vabatahtlik lennundusohutuses.

Vastutustundliku organisatsiooni auhinna pälvib asutus, kes väärtustab oma ettevõttes töötajate ohutut liikluskäitumist ja on oma ohutusalaste tegevusega teistele ettevõtetele eeskujuks.

Aasta eeskuju auhinna saaja on silma paistnud innustunud ja sihipärase ohutusalase tegevusega ja tema tegevus või töö on kaasa aidanud transpordiohutuse arengule.

Aasta innovatsiooni auhinnale on oodatud kandidaadid, kellel on olnud erakordne või innovaatiline idee liiklusohutusalase probleemi lahendamisel.

Koostööpartneri auhinna pälvib isik või organisatsioon, kes on algatanud eduka koostöö eraettevõtete, üksikisikute, kohalike omavalitsuste või riiklikul tasandil.

Aasta ohutussündmuse nominendiks on oodatud ohutussündmus, mis on kaasa aidanud paikkonna ohutumaks muutmisele ja kogukonna ohutusalase teadlikkuse tõusule.

Aasta õpetaja nominendiks on oodatud isikud, kes on oma käitumisega eeskujuks ning on läbi uuenduslike ohutusalaste ürituste ja projektide kaasa aidanud laste ja noorte ohutusteadlikkuse paranemisele.

Vabatahtliku auhinna pälvib isik, kes on vabatahtlikuna panustanud paikkonna ohutus- ja haridusalasesse tegevustesse.

Kandidaatide esitamise ja neile esitatud täpsemate nõuetega saab tutvuda ohutusalase auhinna statuudist. Auhinna kandidaate võivad esitada kõik Eesti asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud, täites selleks ettepaneku ankeedi, mille leiab koos statuudiga Transpordiameti koduleheküljelt. Kandidaate saab esitada kuni 20. oktoobrini 2022.

Transpordiameti poolt moodustatud komisjon valib välja tunnustuse saajad, keda tänatakse pidulikul vastuvõtul 8. detsembril 2022.


Liiklusohutuse auhinda antakse välja alates 2009. aastast, varasemate aastate võitjaid näeb Liikluskasvatuse kodulehel:

Image
071602_4MM6188