Vaegnägijatele

Märkame ja tunnustame

Transpordiamet tunnustab liiklusohutuse ja –hariduse edendajaid. Liiklusohutuse auhinnaga tänatakse traditsiooniliselt selle valdkonna Eesti silmapaistvamaid kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, koostööpartnereid, sündmusi, õpetajaid ja ettevõtlikke inimesi.

Nii regioonipõhiselt kui ka üleriigiliselt antakse välja auhinnad seitsmes kategoorias:

  • Kohalik omavalitsus;
  • Vastutustundlik ettevõte;
  • Liiklusohutuse eeskuju;
  • Üllataja liiklusohutuses;
  • Koostööpartner;
  • Sündmus;
  • Õpetaja (lasteaedade ja koolide õpetajad, autokoolide õpetajad ja liikluskoolitajad ning noorsootöötajad ja vabatahtlikud).

Kandidaadi üles seadmiseks tuleb esitada ettepanek (Lisa 1), kus põhjendatakse nominendi esiletõstmist antud kategoorias ning saata pildid esitatu liiklusalasest tegevusest. Kandidaatide esitamise ja talle esitatud nõuetega saab täpsemalt tutvuda Liiklusohutuse auhinna statuudist.

 

Ettepanekuid kandidaatideks ootab Transpordiamet e-posti või posti teel, pealkirjaga „Liiklusohutuse auhind“. 2021. aasta kandidaatide esitamise kontakt ja tähtaeg selguvad aasta teises pooles. 

Transpordiameti moodustatud komisjon valib välja tunnustuse pälvivad isikud, organisatsioonid ja sündmuse ning tunnustuse saajaid tänatakse pidulikul vastuvõtul.

Image
071602_4MM6188