Vaegnägijatele

Koolitus põhikooli lõpetajatele „Georgi ja Kaspari lugu”

 

Sihtgrupp: 9. klasside õpilased

Koolituse pikkus:  90110 minutit vahepausita

Käsitletavad teemad:

  • liiklusõnnetused noortega: statistika ja peamised põhjused, seadusandlus, vastutus;
  •  seos väärtegu-tagajärg;
  •  noorte peamised liiklusriskid: joobes juhtimine, oma võimete ülehindamine, vähene sõidukogemus, turvavarustuse puudumine, vajadus teiste ees „silma paista“.

Kasutatav metoodika: dokumentaalfilmide esitlemine ja arutelu noortega


Gümnaasiumiastme noorte riskvältimiskoolitus „Selge Pilt …!?“

 

Sihtgrupp:  gümnaasiumide 11.12. klasside või kutsekoolide IIIII kursuse õpilased vanuses 17+ aastat (minimaalne grupi suurus 20)

Koolituse pikkus: 2 × 90 minutit

Käsitletavad teemad:

  • joobes juhtimine;
  • kiiruse ületamine;
  • kaaslaste subjektiivne usaldamine, sh ülerahvastatud sõidukis viibimine jne.Kasutatav metoodika: noorte ees on kolm erinevat esinejat, kasutatakse dialoogi, ettekandeid, tehakse läbi praktilised harjutused individuaalse tagasiside saamiseks. Tuuakse kogemusele tuginevaid paralleele ja näiteid ning avatakse seoseid, mis osalejate internetis antud vastuste põhjal koguti.

NB! Hiljemalt viis päeva enne koolitust peavad osalejad täitma interneti teel küsitluse, mis on aluseks esimese mooduli tööle. Küsimustiku lingi saadab lektor eelnevalt kooli kontaktisikule.

Koolituste kohta küsi täpsemalt infot paikkondliku ennetustöö eksperdi käest.