Vaegnägijatele

Koolitus põhikooli noortele „Iga pidu saab ükskord läbi“

Sihtgrupp: 9. klasside õpilased. Koolitusgrupi suurus on 13–35 õpilast. 

Koolituse pikkus:  90 minutit vahepausita. 

Käsitletavad teemad:

  • kaasreisija sõidukis ja grupikäitumine; 
  • sekkumisjulgus (kõrvaliste tegevustega mittetegelemine juhtimise ajal, ohutud viisid joobes juhi takistamiseks);
  • alkoholi tarvitanud ja joobes juhi sõidukis kaasasõitmine (kas üksikult või mitmekesi);
  • grupikäitumise mõjul turvavöö mittekinnitamine;
  • juhi segamine;
  • juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine.

Kasutatav metoodika: grupitööd, diskusioonid, videoanalüüs, probleemülesannete lahendamine, praktilised ülesanded ja loeng. 

Koolitaja: Lisasõit OÜ

Koolitus on osalejatele tasuta ning toimub nii eesti kui ka vene keeles. Koolitust viiakse läbi nii lähi- kui ka veebiõppena. Registreerumise info saadab koolitaja koolidele.

Lisainformatsioon: Kai.Kuuspalu@transpordiamet.ee või telefonil 5330 5604


Koolitus gümnaasiumiastme noortele

info tulekul.