Vaegnägijatele

Koolitus põhikooli noortele „Iga pidu saab ükskord läbi“

Koolituse taust: „Iga pidu saab ükskord läbi“ koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2021. aastast.

Sihtgrupp: 9. klasside õpilased. Koolitusgrupi suurus on 13–35 õpilast. 

Koolituse pikkus:  90 minutit vahepausita. 

Käsitletavad teemad:

  • kaassõitja sõidukis ja grupikäitumine; 
  • sekkumisjulgus (kõrvaliste tegevustega mittetegelemine juhtimise ajal, ohutud viisid joobes juhi takistamiseks);
  • alkoholi tarvitanud ja joobes juhi sõidukis kaasasõitmine (kas üksikult või mitmekesi);
  • grupikäitumise mõjul turvavöö mittekinnitamine;
  • juhi segamine;
  • juhtimisõiguseta sõiduki juhtimine.

Kasutatav metoodika: grupitööd, diskusioonid, videoanalüüs, probleemülesannete lahendamine, praktilised ülesanded ja loeng. 

Koolitaja: Lisasõit OÜ, kontaktisik Tõnis Kattai, info@lisasoit.ee

Koolitus on osalejatele tasuta ning toimub nii eesti kui ka vene keeles. Koolitust viiakse läbi nii lähi- kui ka veebiõppena. 

Registreeri koolituselehttps://bit.ly/koolitus9klassidele 

Lisainformatsioon:
Kai Kuuspalu – Kai.Kuuspalu@transpordiamet.ee


Koolitus 11. klasside ja kutsehariduskoolide 2. kursuse õpilastele Selge Pilt...!?

Koolituse taust: Selge Pilt...!? koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2007. aastast.

2019. aastal kaitsti koolitusmudeli efektiivsust uurides Bonni ülikoolis dissertatsioon
(https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/8157).

Sihtgrupp: 11. klasside ja kutsehariduskooli 2. kursuse õpilased. Koolitusgrupi soovituslik suurus on keskmiselt 35 õpilast.

Koolituse pikkus:  Kontaktkoolitusel 2 x 90 minutit. Veebikoolitus eraldi kokkuleppel.

Käsitletavad teemad:

  • Alkoholi mõju ja promilli kujunemine/alanemine
  • Kiirusest tulenev oht ja selle hindamine
  • Grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel

Iga osaleja saab eelküsimustele vastates teada enda liiklusriskid ja võrrelda koolituse käigus enda statistilisi tulemusi teiste grupiliikmete tulemustega. Osaleja saab lisaks hulgaliselt teaduslikule infole soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks liiklusõnnetuses kannatanu ja politsei poolt.

Kasutatav metoodika: küsitlus, tagasisidestamine võrdleva meetodi abil, diskusioon, videoanalüüs, loeng.

Koolitaja: Trafity OÜ, kontaktisik Gunnar Meinhard, 53 878 585, selgepilt@trafity.ee

Koolitus on osalejatele tasuta ning toimub nii eesti kui ka vene keeles. Koolitust viiakse läbi nii lähi- kui ka veebiõppena. 

 

Koolituse info ja registreerumine SIIN 

Lisainformatsioon:
Kai Kuuspalu – Kai.Kuuspalu@transpordiamet.ee