Vaegnägijatele

 

 

Siia lehele (kampaaniad.mnt.ee) on koondatud ülevaade Transpordiameti liiklusohutuse ennetuskampaaniatest. Liiklejate liiklusteadmiste tõstmiseks, hoiakute, ohutute liiklusharjumuste ning käitumisnormide kujundamiseks korraldab Transpordiamet aastaringselt ennetuskampaaniaid erinevatel liiklusohutust puudutavatel teemadel. Probleemteemadeks on piirkiiruse ületamine, joobes sõidukijuhtimine, kõrvalised tegevused autoroolis, turvavarustus, enda nähtavaks tegemise võimalused ning väsimus.

Otseviited maandumislehtedele: