Vaegnägijatele
1/12
tagasip

Mida tähendab see liiklusmärk?

Märk osutab tagasipöördekohale. Lubatud on ainult tagasipööre, vasakpööre on keelatud.

Kumb tegevus on jalgratturina ristmikul vasak- või tagasipööret sooritades ohutum?

Jalgratturil on mõistlik tihedas liikluses vältida vasak- ja tagasipööret. Ohutum on ristmik ületada jalakäijana. Enne sõidutee ületamist alati peatu, vaata ja veendu.

vasakule

Millise noole suunas toimub vasakpööre jalgratturi jaoks õigesti?

Ühesuunalise tee lõppedes peavad kõik juhid vasakpöördeks reastuma vasakusse teeserva. Jalgrattur peab pärast pööret reastuma paremale sõidutee teeserva, õige vastus on B.

Kuidas peab jalgrattur enne pööret paremale suunda näitama?

Jalgrattur juhina peab näitama suunamärguandeid. Vasakpöördeks peab tõstma õla kõrgusele vasaku käe. Lubatud on ka parema käega vasakut suunda näidata (õla kõrgusele tõstetud parem käsi küünarnukist täisnurkselt kõverdatud, sõrmed „vaatavad“ ülespoole.)

test2_2

Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata?

Märk osutab tagasipöördekohale. Juht võib liikuda otse või pöörata tagasi. Tagasipöördekohas on vasakule pööramine keelatud.

test9_2

Millistesse suundadesse ei tohi jalgrattur sõitu jätkata?

Märk näitab jalgratturile, et lõikuv tee on ühesuunaline. Jalgrattur võib ületada ühesuunalise tee ja pöörata vasakule või tagasi. Paremale pöörata ei tohi, sest siis liiguks ta ühesuunalisel teel lähenevatele juhtidele vastu ja tekitab ohtliku olukorra.

keeld_vasak-150x150

Mida keelab see ristmikul olev liiklusmärk jalgratturile?

Märk keelab sellel ristmikul vasakpöörde, mille ette ta on pandud. Märk ei keela ristmikul tagasipööret või otse ja paremale liikumist.

Vasak- ja tagasipööret ootav juht, peab ristmikul alati andma teed …

Enne vasak- või tagasipöörde lõpetamist tuleb vajadusel anda teed ka neile jalakäijatele, kergliikurijuhtidele ja jalgratturitele, kes ületavad seda sõiduteed, millele sina pöörad.

Vasak- ja tagasipööre

Kas pildil olev jalgrattur tohib ristmikule jõudes vasakpoolsel sõidurajal tagasi pöörata?

Jalgrattur võib ristmikul teha tagasipöörde ainult siis, kui on kõik juhid läbi lasknud. Ohutum on vältida vasak-või tagasipööret, peatuda tee paremas ääres ning teised sõidukid läbi lasta ja siis tee ületada.

Asukoht vasakpöördel

Miks on vasak- ja tagasipööre jalgratturile ohtlikud?

Vasak- ja tagasipööret peab jalgrattur sooritama olles tee keskel, kus võib teistele juhtidele märkamatuks jääda. Oht on, et teised juhid võivad ratturile tagant otsa sõita, kuna on alustanud ratturist vasakult möödasõitu. Ohutum on ületada tee jalakäijana.

Ühekordne pidevjoon

Kas jalgratturina tohin sooritada vasakpööret, kui sõidutee keskel on ühekordne?

Kui tee keskel on pidevjoon, siis seda ületada ei tohi. Juht peab vasakpöördeks edasi sõitma kuni pidevjoon lõpeb.

Ümberpõige parkivast autost

Mida peab jalgrattur kõige esimesena tegema, kui ta soovib paremast teeservast välja sõita?

Kui jalgrattur soovib tee paremas äärest välja sõita, siis peab ta esimesena korralikult üle õla vaatama ja veenduma, et ta tagant lähenevatele juhtidele ette ei sõida. Tee äärest väljasõitu võib rattur teha näiteks ümberpõikeks parkivast autost, porilombist, august ning vasak- või tagasipöörde sooritamiseks.

Tubli, et testisid oma teadmisi!