Vaegnägijatele
1/7
Ümberpõige parkivast autost

Mida pean meeles pidama sõidutee ääres parkivast autost ümberpõiget tehes?

Parkivatest ja peatunud autodest möödudes tuleb olla tähelepanelik, kuna juht võib ootamatult avad autoukse või parkivate autode vahelt võib teele astuda jalakäijaid.

Kas ümberpõike korral peab näitama käemärguandeid?

Jalgrattur peab näitama suunamärguandeid (käemärguandeid) 3 sekundit enne sõidu, manöövri (pööre, ümberpõige) või peatumise alustamist. Suunamärguande peab lõpetama vahetult enne manöövrit.

Mis on ümberpõige?

Ümberpõike korral peab jalgrattur tulema välja tee paremast äärest. Ta peab enne ümberpõiget üle õla vaatama ja veenduma ohutuses ning näitama vasakut suunamärguannet.

Paremale suunamärguanne

Miks jalgrattur peab näitama suunamärguandeid (käemärguandeid)?

Juhid peavad näitama suunamärguandeid selleks, et teada anda teistele liiklejatele, kuhu rattur soovib liikuda. Suunamärguannete näitamine on kohustuslik.

Ümberpõige

Kummalt poolt takistust peab jalgrattur ümberpõike tegema?

Jalgrattur peab mööduma takistusest vasakult, kuna selleks kohustab liiklusmärk „Ümberpõike suund“. Enne ümberpõiget peab vaatama üle õla, veenduma ohutuses, näitama vasakut suunamärguannet.

Ümberpõikesuund

Mida tähendab pildil olev kohustusmärk?

Liiklusmärk näitab takistusest (teetööd, ohutussaar tee keskel, muu takistus teel) ümberpõikamise suunda.

Rattur annab teed jk-le

Jalgrattur sõidab sõiduteel ja ülekäigurajal ületab jalakäija teed. Kas jalgrattur peab andma jalakäijale teed või peab ta kiirust lisama ning jalakäijast ümber põikama?

Jalgratturid juhtidena, peavad sõiduteel sõites alati ülekäigurajal sõiduteed ületavale jalakäijale teed andma.

Tubli, et testisid oma teadmisi!