Vaegnägijatele
1/31
vasakule

Millise noole suunas toimub vasakpööre jalgratturi jaoks õigesti?

Lõpeb ühesuunaline tee, selle lõppedes peavad kõik juhid vasakpöördeks reastuma vasakusse teeserva. Jalgrattur peab kohe pärast pööret reastuma paremale sõidutee teeserva, õige vastus on B.

Kuidas peab jalgrattur enne pööret paremale suunda näitama?

Jalgrattur peab näitama suunamärguandeid (käemärguandeid) 3 sek enne sõidu, manöövri (pööre, ümberpõige) või peatumise alustamist ja lõpetama vahetult enne manöövrit.

Asukoht teel parempööre

Millise noole suunas toimub parempööre õigesti?

Ühesuunalise tee lõpus parempööret tehes peab rattur paiknema paremal tee ääres ja kohe pärast pööret samuti reastuma paremale, õige vastus on C.

test2_5

Kes peab andma teed?

Jalgrattur B peab andma teed, kuna temal põleb fooris punane tuli, mis keelab edasi liikuda.

test2_3

Miks peab jalgrattur autojuhile teed andma?

Jalgrattur peab andma teed ringristmikul liikuvale autojuhile, kuna nii kohustab märk „Anna teed“.

test2_2

Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata?

Märk osutab tagasipöördekohale. Juht võib liikuda otse või pöörata tagasi. Tagasipöördekohas on vasakule pööramine keelatud.

test1_5

Kes peab andma teed?

Mõlemale jalgratturile põleb fooris roheline tuli. Teed peab andma jalgrattur A, kuna vasakpöörde sooritaja peab andma teed otseliikujale.

test8_6

Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata?

Kui ristmikul on reguleerija juhi poole näo või seljaga, siis sõita ei tohi, seega pildil olev jalgrattur sõita ei tohi.

test9_6

Milline jalgratturi tegevus on õige?

Sõita ei tohi. Reguleerija sirgelt üles tõstetud käsi tähendab, et kõikidest suundadest ristmikule lähenevad juhid peavad seisma jääma ja ootama lubavat märguannet.

Kui kahtlen, kas ristmikule lähenevad sõidukijuhid mulle teed annavad, siis:

Jalgrattur peab olema ristmikule lähenedes tähelepanelik ja jälgima teisi juhte. Ristmiku ületamisel peab olema valmis ka äkkpidurdamiseks.

test8_5

Kes peab andma teed?

Teed peab andma jalgrattur B, kuna temale põleb fooris sõitmist keelav punane tuli.

test9_5

Kes ületab ristmiku esimesena?

Esimesena ületab ristmiku jalgrattur A, kuna temale põleb fooris sõitmist lubav roheline tuli.

test10_4

Jõudes ristmikule samaaegselt minust vasakul asuva autoga:

Autojuht peab enne parempööret veenduma ohutuses. Võib juhtuda, et autojuht ei märka auto kõrval sõitvat jalgratturit ja rattur peab olema valmis ootamatusteks (pidurdamiseks).

test9_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga, kehtib parema käe reegel. Esimesena ületab ristmiku Auto B juht, siis Auto A juht ja siis jalgrattur.

test8_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Esimesena ületavad tee jalakäijad, kuna jalgrattur peab neile pöördel teed andma, seejärel sooritab pöörde jalgrattur, kuna kehtib parema käe reegel. Viimasena ületab ristmiku veoautojuht.

test7_4

Kes peab andma teed ja miks?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga, kehtib parema käe reegel. Teed peab andma veoautojuht, kuna jalgrattur läheneb paremalt.

test5_4

Kes ületab ristmiku esimesena ja miks?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga (pole eesõigusmärke või foore), kehtib parema käe reegel. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur, kuna ta läheneb paremalt ja autojuht peab teed andma.

test4_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga (pole eesõigusmärke või foore), kehtib parema käe reegel. Jalgrattur A ületab ristmiku esimesena, siis C ja viimasena B.

test3_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga (pole eesõigusmärke või foore), kehtib parema käe reegel. Õige järjekord on jalgrattur B, A ja viimasena C.

test9_3

Kes peab andma teed?

Jalgrattur sõidab peateel. Autojuht peab järgima liiklusmärki anna teed”. Järelikult on jalgratturil eesõigus ja autojuht saab pöörde sooritada alles siis, kui peatee on vaba.

test9_2

Millistes suundades ei tohi jalgrattur sõitu jätkata?

Märk näitab jalgratturile, et lõikuv tee on ühesuunaline. Jalgrattur võib ületada ühesuunalise tee ja pöörata vasakule või tagasi. Paremale ta pöörata ei tohi, sest siis liiguks ta ühesuunalisel teel vastassuunas, mis on keelatud.

anna-teed

Mida peab tegema jalgrattur, kui ristmiku ees on see liikusmärk?

Eesõigusmärk „Anna teed“ kohustab juhti andma teed lõikuval sõiduteel liikuvale juhile. Vajadusel peab juht teeandmiseks ka peatuma.

peatu-ja-anna-teed

Mida peab tegema jalgrattur, kui ristmiku ees on liiklusmärk „Peatu ja anna teed“.

Eesõigusmärk „Peatu ja anna teed“ kohustab juhti peatuma ja andma teed lõikuval sõiduteel liikuvale juhile. Peatuma peab stoppjoone ees, kui see puudub, siis peab peatuma lõikuva sõidutee ääres ees.

Ületades pimedas valgustamata ristmikku, pean …

Valgustamata ristmikule lähenedes peab kiirust vähendama (vajadusel rattalt maha tulema). Aeglaselt sõites on võimalik teisi liiklejaid jälgida ja veenduda ristmiku ületamise ohutuses.

Milline liiklusmärk nõuab jalgratturilt kohustuslikku peatumist ristmiku ees?

Ristmiku ees peab jalgrattur peatuma ja teed andma märgi „Peatu ja anna teed“ (STOP) puhul.

Kohustuslik suund otse

Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata?

Kohustusmärk ristmiku ees lubab jalgratturil liikuda vaid otse. Kohutusmärk kehtib ainult selle ristmiku kohta, mille ette ta on pandud.

test1_3

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Ristmikku reguleerivad eesõigusmärgid. Jalgrattur sõidab peateel ja autojuhid peavad talle teed andma. Auto B ületab ristmiku viimasena, kuna ta peab otseliikuvale autole A enne pööret teed andma.

test1_4

Kes ületab ristmiku esimesena ja miks?

Ristmikul, kus puuduvad märgid, kehtib parema käe reegel.Ainsana on parem käsi vaba jalgratturil (st, et paremalt poolt ei lähene jalgratturile kedagi, kellele ta peaks teed andma). Ristmiku esimesena jalgrattur, seejärel auto A ja viimasena auto B.

Reguleeritud ristmik

Kes ületab ristmiku esimesena?

Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, kuna temale põleb fooris roheline tuli. Jalgrattur B peab ootama lubava rohelise tule süttimist.

Reguleeritud ristmik 31

Kes ületab ristmiku esimesena?

Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, kuna temale põleb fooris roheline tuli. Jalgrattur B peab ootama lubava rohelise tule süttimist.

Käitumine ristmikul

Kuidas peab jalgratturina ristmikul käituma?

Jalgratturile ja autojuhile põleb fooris punane tuli, sõita ei tohi. Rohelise tule süttides peab jalgrattur enne vasakpöörde sooritamist otseliikuvale autole teed andma.

Tubli, et testisid oma teadmisi!