Vaegnägijatele
1/8
Ülekäigurada

Jalgrattur ületab sõidutee ülekäiguraja kaudu ja sõites. Kas autojuhid peavad jalgratturile teed andma?

Reguleerimata (foorita) ülekäigurajal sõites sõiduteed ületavale jalgratturile autojuhid teed andma ei pea. Erandina peavad autojuhid andma teed, kui nad pööravad teele, mida rattur jalgsi või sõites ületab.

Jalakäijana tee ületamine

Soovid jalgratturina ületada sõidutee reguleerimata (foorita) ülekäiguraja kaudu. Missugune tegevus on ohutum?

Jalgratturil on ohutum ületada sõidutee jalakäijana, ratast käekõrval lükates. Sõites ülekäigurajal teed ületavale jalgratturile ei pea autojuhid teed andma (välja arvatud juhul, kui nad pööravad sellele teele, mida rattur ületamas on).

Sõidad jalgratturina sõiduteel ja ülekäiguraja ees ootab tee ületamist jalakäija. Kas pead talle teed andma?

Jalgrattur on juht ja juhid peavad ülekäigurajal teed ületavale jalakäijale alati teed andma.

Ratas käekõrval

Missuguse kiirusega võib jalgrattur ülekäiguraja ületada?

Jalgrattur võib sõidutee ületada ainult jalakäija kiirusel. See on umbes 3–7 km/h.

Teede lõikumine - ülekäigukoht

Pildil lõikub jalgratta- ja jalgtee sõiduteega ja tee tuleb ületada ülekäigukoha kaudu. Kas jalgrattur peab sõiduteel sõitvatele juhtidele teed andma?

Ülekäigukoht on tee ohutumaks ületamiseks ehitatud koht, kus jalakäijale ja jalgratturile autojuhid teed andma ei pea. Teed võid ületada siis, kui sõidukeid ei lähene.

Jalgrattatee lõikumine sõiduteega

Kas jalgrattatee ja sõidutee lõikumisel peab jalgrattur andma teed sõiduteel sõitvale juhile?

Jalgrattatee ja sõidutee lõikumisel peab teed andma jalgrattateel sõitja, kui liiklusmärkidega ei ole teisti reguleeritud.

Osutusmärk reguleerimata ülekäigurada

Kuidas käitud jalgratturina, kui soovid sõidutee ületada ülekäigurajal?

Ülekäigurajal peab sõidutee ületama jalakäija kiirusel. Ohutum on tulla jalgrattalt maha ja ületada tee jalakäijana, ratast käekõrval lükates. Enne teele astumist peab veenduma, et teeületus on ohutu.

Jalgratta- ja jalgtee lõikub sõiduteega

Jalgratta- ja jalgtee lõikub sõiduteega. Kuidas peavad jalakäijad ja jalgratturid käituma?

Tegemist on ülekäigukohaga, kus jalakäijatele ja jalgratturitele autojuhid teed andma ei pea. Enne sõidutee ületamist „Peatu, vaata, veendu!“.

Tubli, et testisid oma teadmisi!