Vaegnägijatele
1/11
kohustus_JR_JK

Mida tähendab see liiklusmärk?

Kohutusmärk „Jalgratta- ja jalgtee“ näitab kummal teepoolel liiklejad peavad liikuma. Jalgratturite poolel võivad liikuda ka pisimopeedijuhid. Kergliikurijuhid võivad liikuda mõlemal teepoolel.

Milline liiklusmärk kohustab sõiduteel sõitvat jalgratturit andma teed jalakäijale?

Jalgrattur peab teed andma osutusmärgiga „Ülekäigurada“ tähistatud ülekäigurajal teed ületavale jalakäijale.

test8_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Esimesena ületavad tee jalakäijad, kuna jalgrattur peab neile pöördel teed andma. Siis teeb parempöörde jalgrattur, kuna ristmikul kehtib parema käe reegel. Veoautojuht ületab ristmiku viimasena.

Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale peab jalgrattur:

Jalgrattur on juht ja juhid peavad ülekäigurajal teed ületavale jalakäijale alati teed andma.

Vale paiknemine kergliiklusteel

Liigud jalgratta- jalgteel ja näed, et ees liiguvad jalakäijad tee keskel. Kuidas käitud?

Jalgrattur ei tohi jalakäijaid ohustada. Rattur peab kiirust vähendama ja vajadusel helistama signaalkella. Jalakäijast võib mööda sõita sellise kiirusega, mis ei ole palju suurem jalakäija kiirusest. Mööda peab sõitma vasakult ja paraja külgvahega.

Jalakäijad teel

Mille või kelle eest hoiatab see liiklusmärk?

Ees on teelõik, kus jalakäijad liiguvad teel. Märk paigutatakse sõidutee äärde enne teelõiku, kus puudub kõnnitee ja jalakäijad liiguvad sageli sõidutee äärel või teepeenral.

Õueala

Jalgrattur sõidab õuealale, kus lapsed mängivad tee keskel. Kuidas ta peab käituma?

Õuealal võivad jalakäijad liikuda kogu tee ulatuses, sõidukite suurim liikumiskiirus on 20 km/h. Jalakäijate läheduses peavad juhid kiirust vähendama ja vajadusel peatuma.

Bussipeatuses

Jalgratta- ja jalgteel sõites lähened bussipeatusele ja inimesed hakkavad just bussist väljuma. Kuidas pead jalgratturina käituma?

Jalgrattur ja kergliikurijuht peavad jalgratta- ja jalgteel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

Jalgratta- ja jalgteel paiknemine

Kas pildil paiknevad jalgratturid jalgratta- ja jalgteel õigesti?

Pildil on jalgratta- ja jalgtee on katkendjoonega jagatud kahesuunaliseks. Jalgratturid paiknevad teel õigesti.

Parkivad autod

Möödud parklas parkivatest autodest. Millega pead jalgratturina arvestama?

Parkivate autode varjust võib teel astuda jalakäijaid. Ole valmis pidurdamiseks.

Jalakäijale tee andmine ristmikul

Kes ületab ristmiku esimesena?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga, kehtib parema käe reegel. Jalgrattur võib ristmikule sõita esimesena, kuid enne parempööret peab ta andma teed jalakäijale. Õige ristmiku ületamise järjekord on jalakäija, jalgrattur, autojuht.

Tubli, et testisid oma teadmisi!