Vaegnägijatele
1/14

Kumb väide on õige? Jalgratta- ja jalgteel sõites ...

Jalgrattur ei tohi jalakäijaid ohustada. Rattur peab jalakäija läheduses kiirust vähendama ja vajadusel helistama signaalkella. Jalakäijast võib mööda sõita sellise kiirusega, mis ei ole palju suurem jalakäija kiirusest.

kohustus_JR_JK

Mida tähendab see liiklusmärk?

Kohutusmärk „Jalgratta- ja jalgtee“ näitab kumbal teepoolel liiklejad peavad liikuma. Jalgratturite poolel võivad liikuda ka pisimopeedijuhid. Kergliikurijuhid võivad liikuda mõlemal teepoolel.

kohustus_jalgtee

Mida see liiklusmärk tähendab?

Kohutusmärk „Jalgtee“ näitab, et sellise märgiga tähistatud teel võivad liikuda jalakäijad. Jalgteel võivad liikuda ka kergliikurijuhid, kuid nad ei tohi ohustada jalakäijaid.

Jalgrattatee

Mida see liiklusmärk tähendab?

Kohustusmärk „Jalgrattatee“ näitab, et selle märgiga tähistatud teel tohivad sõita jalgratturid, kergliikurijuhid, mopeedi- ja pisimopeedijuhid. Jalakäijad võivad sellele teel liikuda vaid siis, kui sellel teel on liiklustihedus väike.

Jalgrattatee lõikumine sõiduteega

Jalgrattatee ja sõidutee lõikumisel peab jalgrattur alati …

Jalgratta tee ja sõiduteel lõikumiskohal peab jalgrattur sõiduteel sõitjale teed andma. Teede lõikumiskohale jõudes peab rattur kiirust vähendama. Sõidutee võib ületada ainult jalakäija kiirusel.

Jk tee keskel

Liigud jalgratta- jalgteel ja näed, et ees liiguvad jalakäijad tee keskel koos koertega. Kuidas käitud?

Jalgrattur ei tohi jalakäijaid ohustada. Rattur peab jalakäija läheduses kiirust vähendama ja vajadusel helistama signaalkella. Jalakäijast võib mööda sõita sellise kiirusega, mis ei ole palju suurem jalakäija kiirusest.

Jr tee lõpp

Mida tähendab see liiklusmärk?

Märk näitab, et lõpeb jalgratta- ja jalgtee. Sõidutee ületamisel peavad jalakäijad ja jalgratturid olema väga tähelepanelikud.

jalgratta- ja jalgtee

Mille järgi tunned ära, et tegemist on jalgratta- ja jalgteega?

Tegemist on jalgratta- ja jalgteega. Vastutulevad jalakäijad paiknevad teel õigesti. Liiklusmärki pole näha, kuid teekattemärgis ütleb, et tee on mõeldud jalakäijatele ja jalgratturitele.

Bussipeatuses

Jalgratta- ja jalgteel sõites lähened bussipeatusele ja inimesed hakkavad just bussist väljuma. Kuidas pead jalgratturina käituma?

Jalgrattur ja kergliikurijuht peavad jalgratta- ja jalgteel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

Kuidas pead jalgratturina käituma jalgratta- ja jalgteel, kui see lõikub sõiduteega?

Jalgratta- ja jalgtee lõikumisel sõiduteega on eesõigus sõiduteel sõitjal, kui liiklusmärkidega pole teisiti reguleeritud. Jalgrattur peab vajadusel andma teed ning alati ületama sõidutee jalakäija kiirusega.

Jalgratta- ja jalgteel paiknemine

Sõidad jalgratta- ja jalgteel, sulle sõidab vastu teine jalgrattur. Kuidas käitud?

Jalgrattur peab hoiduma jalgratta- ja jalgteel paremasse tee äärde.

Lõikumine jalgrattateega

Mida tähendab see liiklusmärk?

Hoiatusmärk „Lõikumine jalgrattateega“ hoiatab tee lõikumisest jalgrattateega või jalgratta- ja jalgteega. Siin sõivad sõiduteed ületada jalgratturid, pisimopeedijuhid, kergliikurijuhid ja mopeedijuhid. Autojuhid peavad olema tähelepanelikud.

Jalgrattaraja teekattemärgis

Mida tähendab see teekattemärgis?

Teekattemärgis „Lõikumine jalgrattateega” tähistab jalgrattatee või jalgrattaraja sõiduteega lõikumise kohta. Tihti on ohtlikemas kohtades jalgrattarada keskelt punaseks värvitud.

Jr- ja jalgtee

Kas sellel teel tohivad sõida mopeedijuhid?

Jalgratta- ja jalgteel võivad liikuda jalakäijad, jalgratturid, kergliikuri- ja pisimopeedijuhid. Mopeedid võivad liikuda ainult sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel.

Tubli, et testisid oma teadmisi!