Vaegnägijatele
1/8
asukoht

Kus pead jalgratturina paiknema, sõites asulavälisel teel?

Jalgrattur peab sõiduteel sõites paiknema paremal tee ääres või teepeenral (väljaarvatud vasak- või tagasipöörde korral). Samamoodi paiknevad teel mootorsõidukid

Tüdruk üksi sõidutee ääres

Mis vanusest alates võivad lapsed koos lapsevanemaga jalgrattaga sõiduteel sõita?

Alates 8-aastased lapsed tohivad sõidutee ääres sõita ainult koos täiskasvanuga. Alla 8-aastased lapsed võivad liigelda koduaias, kõnniteel, jalgteel, õuealal, jalgratta- ja jalgteel, terviseradadel või liikluseks suletud aladel.

Ülekäiguraja ületamine

Kas jalgrattur tohib ületada sõidutee ülekäigurajal sõites?

Jalgratturil on lubatud sõidutee ületada ülekäigurajal jalakäija kiirusega sõites, kuid teised juhid ei pea talle teed andma (välja arvatud kui juht pöörab sellele teele, mida jalgrattur jalakäija kiirusel sõites ületab). Ohutum on ületada ülekäigurada jalakäijana.

Kiiver

Mis vanuses jalgratturitele ja kergliikurijuhtidele on Eestis jalgratturikiivri kandmine kohustuslik?

Eestis on alla 16-aastastel jalgratturitel ja kergliikurijuhtidel kohustuslik kanda jalgratturikiivrit, vanematele ratturitele on kiivri kandmine soovituslik.

Jalgratta- ja jalgtee lõpp

Jalgrattur sõidab mööda jalgratta- ja jalgteed, mis lõpeb ja lõikub sõiduteega. Mis kiirusega tohib rattur teed ületada?

Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või jalgrattateed lähenevad jalgrattur ja kergliikurijuht peavad vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega. Üldjuhul on eesõigus sõiduteel sõitval juhil, rattur peab andma.

Kõrvalised tegevused jr

Kas jalgratturid võivad sõitmise ajal tegeleda kõrvaliste tegevustega (nt kasutada nutiseadmeid)?

Jalgratturil juhina on keelatud juhtimise ajal tegeleda selliste tegevustega, mis segavad juhtimist ja liiklusolude tajumist. Telefonikõnele vastamiseks ja vestluseks peatu ohutus kohas.

Buss peatuses

Kas jalgrattur peab asulas sõiduteel sõites andma teed bussipeatusest väljuvale bussile?

Jalgrattur juhina peab asulas andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale ühissõidukitele (buss, troll). Ühissõidukijuht peab enne peatusest väljumist ja liikuma hakkamist aegsasti suunatulega märku andma.

Ratas käekõrval

Kus peab jalgrattur paiknema, kui ta lükkab käekõrval purunenud rehviga ratast?

Erandina peavad jalgratast käekõrval lükkavad jalakäijad peavad liikuma sõidutee paremas ääres võimaluse korral väljaspool sõiduteed. Jalakäija on teepeenra ja jalgratas teepoolsel küljel.

Tubli, et testisid oma teadmisi!