Vaegnägijatele
1/8
Kergliikur

Kergliikurid on ...

Kergliikurid on istekohata ja ainult üksi sõitmiseks mõeldud sõidukid, mis liiguvad elektri jõul kiirusega kuni 25 km/h. Jalgratas ja pisimopeed on aga istekohaga sõidukid ja pole kergliikurid.

Kiiver

Kes peab kergliikuriga sõites kandma kiivrit?

Alla 16-aastased jalgratturid ja kergliikurijuhid peavad sõites kandma jalgratturikiivrit. Soovitame aga kiivrit kasutada kõikidel kergliikurijuhtidel!

Üks inimene kergliikuril

Kergliikuril tohib sõidu ajal olla korraga …

Kergliikuriga tohib sõita korraga vaid üks inimene ja selleks on kergliikurijuht. Kuna sõidetakse püstises asendis, siis kaassõitjat takistavad juhi vaatevälja ja segavad ohutut kulgemist ning liiklusolude tajumist.

Kergliikuriga jr teel

Kus võib kergliikuriga sõita?

Kergliikuriga võib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel, õuealal. Jalgrattarajal võivad iseseisvalt sõita üle 16-aastased juhid ning 10–15-aastased jalgratta juhtimisõigust omavad juhid. Sõiduteel tohib erandkorras sõita vaid siis, kui ülaltoodud teed või teeosad puuduvad.

Ülekäigurada

Kõige ohutum on kergliikuriga sõidutee reguleerimata ülekäigurajal ületada …

Kergliikurijuht võib sarnaselt jalgratturile sõidutee ületada ülekäigurajal sõites, kuid seda peab ta tegema jalakäija tavakiirusel (u 5 km/h), kuid peab arvestama, et autojuhid talle üldjuhul siis teed andma ei pea. Sõiduteel liikuv juht peab vaid siis teed andma, kui ta on tegemas vasak,-parem- või tagasipööret.

Teede lõikumine

Kes peab andma teed, kui lõikuvad jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee?

Jalgratta- ja jalgtee lõikumisel sõiduteega ei ole kergliikurijuhil eesõigust. Ta peab sõiduteel liiklevatele juhtidele teed andma, kui ei ole liiklusmärkidega eesõigus teisiti reguleeritud. Tee võib kergliikurijuht ületada jalakäija tavakiirusel u 5 km/h.

Jalakäija ja kergliikurijuht

Mis kiirusel tohib kergliikurijuht jalakäijate läheduses liikuda?

Juhid ei tohi jalakäijaid ohustada sh ootamatuid kiireid möödasõite teha. Jalakäijast möödumiseks anna aegsasti kella ja tee möödasõit vasakult ning mõõdukal kiirusel, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest.

Ülekäik

Raudtee ületamiseks jalakäijate ülekäigukohas …

Kergliikurijuht ja jalgrattur peavad jalakäijatele mõeldud raudtee ülekäigukohas alati sõidukilt maha tulema, rongi(de)le teed andma ja alles siis rööpad ületama. Rong on alati peateel!

Tubli, et testisid oma teadmisi!