Vaegnägijatele
1/18
Liiklejad jalgratta- ja jalgteel

Liiklejad on inimesed, kes osalevad liikluses jalakäija, sõitjate või juhina. Kes neist on jalakäija?

Jalgrattur ja elektritõukeratta ehk kergliikuriga sõitev inimene on juhid.

Kergliiklejad teel

Liiklejad osalevad liikluses jalakäijate, sõitjate või juhtidena. Kes neist on juht?

Jalgrattur on juht. Rulluisud, tavaline tõukeratas, jooksuratas on jalakäija abivahendid, mis aitavad neil veidi kiiremini edasi liikuda.

Mopeed

Sõidukid liiklusvahendid, mis liiguvad mootori või inimese lihasjõul. Mis neist ei ole sõiduk?

Ratastool ja käsikäru on jalakäija abivahendid. Kõik teised loetletud on liikluses sõidukid ja nendega liiklejad juhid.

Elektritõukeratas

Mis on kergliikur?

Kergliikur on üksi sõitmiseks mõeldud kerge elektrilinesõiduk, millel pole istekohta, näiteks monoratas, elektritõukeratas (max kiirus 25 km/h), elektrirula.

Kõnnitee

Mis on kõnnitee?

Kõnnitee on jalakäija, robotliikuri (nt pakirobot) ja kergliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja tavaliselt äärekiviga sõiduteest eraldatud teeosa.

Reguleerimata ülekäigurada

Reguleerimata (ilma valgusfoorita) ülekäigurada on …

Ülekäigurada jalakäijale sõidu-, jalgratta- või trammitee ületamiseks ettenähtud liiklusmärkide ja teekattemärgisega tähistatud teeosa, juht on kohustatud jalakäijale teed andma.

Bussis tv-d kinni

Liiklejad osalevad liikluses jalakäijate, sõitjate või juhtidena. Kes neist on sõitja?

Sõitja on liikleja, kes kasutab liiklemiseks sõidukit (buss, sõiduauto, tramm jne), kuid ei juhi seda.

Jalgrattatee_suvi

Jalgrattatee on …

Jalgrattatee on jalgrattaga, kergliikuriga, pisimopeediga või kaherattalise mopeediga liiklemiseks ettenähtud sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee.

jalgratas

Jalgratas on vähemalt kaherattaline …

Jalgratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese lihasjõul või on varustatud kuni 0,25-kilovatise püsi-nimivõimsusega elektrimootoriga (max kiirus 25 km/h). Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud liikumiseks piiratud liikumisvõimega isikule.

jalgratta- ja jalgtee

Kes võib liikuda selle kohustusmärgiga tähistatud teel?

Jalgratta- ja jalgteel võivad liigelda jalakäijad, jalgratturid, kergliikurijuhid (elektritõukeratturid) ja pisimopeedijuhid. Mopeediga ja mopeedautoga sellel teel sõita ei tohi.

Ohutussaar kohustusmärkidega

Liiklust korraldatakse erinevate vahenditega. Mis on pildil?

Pildil on maanteel olev ohutussaar. Liikluskorraldusvahendid on foor, liiklusmärk, teemärgis, vilkur, piire, künnis, hoiatuslint, tähispost, tähiskoonus, tõkkepuu, ohutussaar.

Ümberpõige

Mida teeb pildil olev jalgrattur?

Jalgrattur sooritab ümberpõiget. Paremast tee äärest välja sõitmiseks, peab rattur alati enne üle vasaku õla vaatama, veenduma ohutuses, näitama suunamärguannet ja siis sooritama ümberpõike.

Õueala

Kuidas peab jalgrattur õuealal liiklema?

Õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala. Jalakäijad tohivad liikuda kogu tee ulatuses, aga ei tohi põhjuseta juhte takistada. Sõidukite suurim lubatud kiirus on 20 km/h.

Jalgtee

Jalgtee on …

Jalgtee on jalakäija, robotliikuri ja kergliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.

Teekattemärgis

Mis on teekattemärgis?

Teedele märgitakse teekattemärgistena jooni, nooli ja muid kujutisi, et suunata liiklejaid või juhtida tähelepanu mõnele ohule.

Pimenurk

Kui sõidukijuht teeb jalgratturist möödasõitu, siis võib tekkida olukord, kus juht ei näe tagavaatepeeglitest ratturit. Mis alas pildil autojuhi jaoks jalgrattur paikneb?

Jalgrattur peab sõiduteel sõites arvestama olukorraga, kus ta jääb sõiduauto tagumise ratta läheduses autojuhile pimenurka.

Ühissõidukirada

Mis on ühissõidukirada (bussirada)?

Ühissõidukirajal võivad liigelda bussid ja taksod, mis reisijaid veavad. Jalgrattur võib ühissõidukirajal sõita vaid siis, kui seda lubab liiklusmärk (lisaks bussi kujutisele on lisatud ka jalgratta kujutis).

Sõidurajad

Mitu jalgratturile pärisuunas sõidurada on pildil oleval teel?

Pildil on jalgratturile kaks pärisuunalist sõidurada (üks on vasakpöörde rada ja teine otse liikumiseks) ja üks vastassuunas sõidurada. Neid eraldab kahekordne pidevjoon, mida ületada ei tohi.

Tubli, et testisid oma teadmisi!