Vaegnägijatele
1/22
Sõiduteel paiknemine

Kus pead jalgratturina paiknema, kui sõidad asulavälisel teel?

Jalgrattaga peab sõiduteel sõites paiknema selle parema ääre lähedal, välja arvatud vasak- või tagasipöörde ajal.

asukoht-teel-1

Kumb jalgratturitest paikneb sõiduteel õigesti?

Jalgrattaga peab sõiduteel sõites paiknema selle parema ääre lähedal, välja arvatud vasak- või tagasipöörde ajal. Kõrvuti sõiduteel sõita ei tohi, kuna siis üks ratturitest ei paikne paremal tee ääres.

test1_8

Milline jalgratturitest paikneb maanteel õigesti?

Jalgrattaga peab sõiduteel sõites paiknema selle parema ääre lähedal, välja arvatud vasak- ja tagasipöörde ajal. Jalgrattaga võib sõita ka teepeenral.

Asukoht parempöördel

Millise noole suunas toimub parempööre õigesti?

Ühesuunalise tee lõpus parempööret tehes peab rattur paiknema paremal tee ääres ja kohe pärast pööret reastuma paremale tee äärde, õige vastus on C.

Ühissõiduki- ja jalgrattarada

Kas jalgrattur tohib sõita ühissõidukirajal, kui on selline liiklusmärk?

Jalgrattur võib ühissõidukirajal sõita vaid siis, kui sõidurada on tähistatud osutusmärgiga „Ühissõiduki- ja jalgrattarada“.

Asukoht vasakpöördel

Missuguse noole suunas peab jalgrattur vasakpöörde sooritama?

Õige: B suunas. Ühesuunalise tänava lõpus peab reastuma vasakusse teeäärde ja pööret lõpetades peab rattur reastuma kohe tee paremasse äärde.

Sõidutee-kergliiklustee

Kummal teel on jalgratturil ohutum liigelda?

Jalgratta- ja jalgteel on ohutum liigelda, kuna see on eraldi tee, kus mootorsõidukid sõita ei tohi. Jalgrattur ei tohi jalakäijaid ohustada (nt möödasõit suurel kiirusel ja liiga jalakäija lähedalt).

Paiknemine-eraldusriba

Jalgrattur sõidab asulavälisel eraldusribaga teel. Kas rattur paikneb teel õigesti?

Pildil olev jalgrattur paikneb teel õigesti, parema sõiduraja paremas ääres. Sõidusuundade osutusmärk näitab, et sellele sõidurajal võib ta sõita otse või teha parempöörde.

Parempööre auto kõrval

Kas jalgrattur võib parempöörde sooritamiseks sõita ristmikul tee andmiseks peatunud sõiduauto kõrvale (auto vasakule külje äärde)?

Jalgrattur ei tohi parempöördeks sõita eesseisva auto vasakule küljele. Parempööret võib jalgrattur teha ainult paremast sõidu äärest.

Tagasipööre

Kas jalgrattur tohib pildil oleval ristmikul teha tagasipöörde?

Jalgrattur võib sooritada tagasipöörde ainult siis, kui on kõik otse liikuvad ja parempööret sooritavad juhid läbi lasknud. Juht olema väga tähelepanelik, ohutum on tee ületada jalakäijana.

Löökauk

Millega peab jalgrattur arvestama, kui ta sõidab sõidutee ääres pärast vihmasadu?

Peab arvestama, et vett täis olevad lombid võivad olla sügavad ning rattur võib kukkuda. Enne lompe vähenda kiirust ja sõida ümbert mööda.

Asukoht vasakpööret tehes

Kus peab jalgrattur sõiduteel paiknema, kui ta hakkab vasakpööret sooritama?

Jalgrattur peab vasakpöördeks reastuma sõidurea vasakusse äärde ja vasakpöörde lõpul kohe reastuma tee paremasse äärde. Kõige ohutum on noore jalgratturi jaoks vältida vasakpööret ning ületada tee jalakäijana.

jr vasasuuna liiklus yhesuunalisel teel

Kas jalgrattur tohib sellise liiklusmärgi ja lisateatetahvli ühendi puhul sõita ühesuunalisel vastassuunas?

Jalgrattur tohib ühesuunalisel tänaval liikuda mõlemas suunas vaid siis, kui liiklusmärki kasutatakse koos lisateatetahvliga „Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel“(pildil).

Osutusmärk ühesuunaline tee

Kas ühesuunalise liiklusega teel tohib jalgrattur sõita vastassuunas?

Jalgrattur tohib ühesuunalisel tänaval liikuda mõlemas suunas vaid siis, kui liiklusmärki kasutatakse koos lisateatetahvliga „Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel“.

Veoautod maanteel

Jalgrattur sõidab maanteel paremas tee ääres. Kas veoautod ohustavad jalgratturit?

Jah, võivad ohustada, kus need tekitavad möödudes tuulehoogusid, mis võivad jalgratturi tasakaalust välja viia.

Jalgratas käekõrval

Jalgrattal on rehv katki ja jalgrattur peab ratast käekõrval sõidutee ääres lükkama. Kus peab jalgrattur siis paiknema?

Erandina peab sõidukit (jalgratas, kergliikur, mootorratas) käekõrval lükkav juht liikuma sõidutee paremas ääres. Juht on teepeenra ja sõiduk teepoolsel küljel.

Jalgrattatee

Sõidad jalgrattateel ja vastu liiguvad pisimopeedijuht ja kergliikurijuht. Kummas jalgrattatee servas pead sõitma?

Jalgrattur peab paiknema tee paremas ääres, et vastutulevad juhid saaksid ohutult ja piisava külgvahega mööduda.

Kõnnitee

Kas alla 13-aastane jalgrattur võib sõita kõnniteel (ilma jalgratta juhtimisõiguseta)?

Alla 13-aastane juhiloata jalgrattur võib sõita kõnniteel koos 2 jalgratturiga (koos vanematega), jalakäijaid ei tohi ohustada. Jalgratturid tohivad liikuda kõnniteel vaid siis, kui sõiduteel sõitmine on ohtlik (augud, libedus, lumi) või tiheda mootorsõidukite liikluse tõttu.

Ratturid üksteise järel

Kas jalgratturid tohivad sõiduteel sõita kõrvuti?

Jalgrattur peab sõiduteel sõites paiknema alati paremas tee ääres. Kui ratturid sõidavad kõrvuti, siis üks ratturitest ei paikne paremal tee ääres ja teiste juhtide möödasõidud võivad olla ohtlikud.

JR ohtlik kaitumine kõnniteel

Mida teeb jalgrattur kõnniteel sõites valesti?

Kõnniteel sõitvad jalgratturid ei tohi jalakäijaid ohustada, jalakäijate läheduses peab liikuma aeglasel kiirusel. Jalgratturid tohivad liikuda kõnniteel vaid siis, kui sõiduteel sõitmine on ohtlik teeolude (augud, libedus, lumi) või tiheda mootorsõidukite liikluse tõttu.

Vasakpöördeks auto kõrvale

Kas jalgrattur tohib vasakpöördeks sõita auto kõrvale?

Jalgrattur ei tohi vasakpöördeks auto kõrvale sõita, kuna siin ristmikul ei saa vasakule pöörata. Pidevjoont ei tohi ületada.

Ohutum vasakpööre

Jalgratturil on vasakpöördeks ohutum tulla jalgrattalt maha ja sõidutee ületada jalakäijana, ratast käekõrval lükates.

Tubli, et testisid oma teadmisi!