Vaegnägijatele
1/20
test2_5

Kes peab andma teed?

Jalgrattur B peab andma teed, kuna temal põleb fooris punane tuli, mis keelab edasi liikuda.

test2_3

Miks peab jalgrattur autojuhile teed andma?

Jalgrattur peab andma teed ringristmikul liikuvale autojuhile, kuna nii kohustab märk „Anna teed“.

test1_5

Kes peab andma teed?

Mõlemale jalgratturile põleb fooris roheline tuli. Teed peab andma jalgrattur A, kuna vasakpöörde sooritaja peab andma teed otseliikujale.

Kui kahtlen, kas ristmikule lähenevad sõidukijuhid mulle teed annavad, siis:

Teised juhid ei pruugi jalgratturit märgata. Rattur peab olema ristmikul tähelepanelik, vähendama kiirust ja olema valmis peatumiseks.

test10_4

Jõudes ristmikule samaaegselt minust vasakul asuva autoga:

Autojuht peaks enne parempööret ohutuses veenduma, võib juhtuda, et ta ei märka jalgratturit, rattur peab olema valmis pidurdamiseks.

test9_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga, kehtib parema käe reegel. Esimesena ületab ristmiku Auto B, siis Auto A, viimasena jalgrattur.

test8_4

Milline on ristmiku ületamise õige järjekord?

Veoauto juht peab andma teed jalgratturile (läheneb paremalt). Jalgrattur peab arvestama jalakäijatega, sest pöördel peab ta neile teed andma.

Peatu ja anna teed

Mida peab jalgrattur tegema, kui ristmiku ees on selline märk?

Märk „Peatu ja anna teed“ kohustab juhti peatuma stoppjoone eest ja andma teed lõikuval teel sõitvatele juhtidele. Joone puudumisel peab peatuma lõikuva sõidutee ääre ees.

Anna teed

Mis infot annab jalgratturile see sõidutee ääres olev märk?

Märk „Anna teed“ annab juhile teada, et ta peab teed andma lõikuval teel (ristmikul). Kui vaja peab tee andmiseks peatuma.

Sõidad asulas sõidutee paremas ääres ja lähened bussipeatusele. Buss hakkab bussipeatusest väljuma. Kas pead bussile teed andma?

Kõik juhid peavad asulas andma teed ühissõidukite peatusest (buss, troll) väljuvatele ühissõidukitele.

Peatumine märgi peatu ja anna teed korral

Kus peab jalgrattur peatuma märgi „Peatu ja anna teed“ korral?

Asfaltteel pole kohustuslikku peatumiskohta ehk stoppjoont markeeritud, seega peab jalgrattur peatuma lõikuva sõidutee ääre ees, kohal C.

Kas jalgrattur peab andma teed neile sõidukitele, millel on sisselülitatud sinine vilkur (pääste, kiirabi, politsei)?

Kõik juhid ja jalakäijad peavad andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga.

Anna teed lisateatetahvliga stopp

Mida näitab juhile pildil olev liiklusmärgi „Anna teed“ ja lisateatetahvli ühend?

Märgi „Anna teed“ all olev lisateatetahvel näitab juhile, et alles 200 meetri kaugusel tuleb peatuda tee andmiseks.

Sõiduteelt ärasõitev rattur

Kas sõiduteelt ära sõitev ja parempööret sooritav jalgrattur peab jalakäijale teed andma?

Juhid peavad sõiduteelt ära sõites alati andma teed jalakäijale, kergliikurijuhile, robotliikurile, jalgratturile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile.

Rattur annab teed jk-le

Kas pildilolev jalgrattur käitub õigesti?

Juhid peavad ülekäigurajal sõiduteed ületavale jalakäijale alati teed andma.

Samaliigiliste teede ristmik

Missugune on ristmiku ületamise õige järjekord?

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga ja kehtib parema käe reegel. Esimesena ületab ristmiku jalgrattur C, kuna temast paremal ei ole teisi juhte, siis jalgrattur B, viimasena jalgrattur A.

Teeandmine bussipeatuses

Kas jalgrattur või kergliikurijuht peab jalgratta- ja jalgteel bussipeatusele lähenedes andma teed bussilt väljuvatele ja sealt tulevatele jalakäijatele?

Bussipeatusele lähenedes peab olema tähelepanelik – vähendama sõidukiirust, vajadusel seisma jääma. Jalgrattur peab andma teed bussile, trollile või trammile minevatele ja sealt tulevatele jalakäijatele.

Eesõigus

Kes ületab ristmiku viimasena?

Autojuht sõidab peateel, jalgrattur ja bussijuht kõrvalteedel. Esimesena ületab ristmiku autojuht, siis otse liikuv jalgrattur, viimasena bussijuht, kuna teeb vasakpööret ja peab otse liikujale teed andma.

Reguleerimata eriliigiliste teede ristmik

Missugune on ristmiku ületamise õige järjekord?

Jalgrattur sõidab peateel ja ületab ristmiku esimesena, siis otse liikuv valge auto ning viimasena vasakpööret sooritav sinise auto juht, kuna peab otse liikujale teed andma.

Raudteeülekäik

Kuidas peab jalgrattur jalakäijate raudteeülekäiku ületama?

Raudteeülekäik on jalakäijatele mõeldud, jalgrattur ei tohi ülekäigukohta sõites ületada. Sõitmist takistavad ka pildil nähaolevad tõkendid ja suunavad ratturit jalgsi raudteed ületama.

Tubli, et testisid oma teadmisi!

Alusta otsast peale või vaata ka teisi teste.