Vaegnägijatele

Koostööprojekt „Vigurelemendid“ on uuenenud!

Projekti eesmärk toetada üldhariduskoolides jalgratturikoolituse sõiduõppe õppeprotsessi läbiviimist erinevate õpperajaelementide soetamise ja valmistamise kaudu.

Koostööprojekt „Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid“ (endine nimetus „Vigurelemendid“) toetab üldhariduskoolides läbiviidava jalgratturikoolituse praktilise sõiduõppe tundide tegevusi. Samas toetab projekt ka liikluskasvatuse lõimimist erinevate ainetundide kaudu – õpetajate juhendamisel saavad õpilastel ise meisterdada jalgratturi koolituseks vajalikke sõiduõppe elemente.

Osapoolte koostööna valminud jalgratta õpperaja komplekti kuulub:

Tähiskoonused 26 tk (20 väikest ja 6 suurt), piirdelint, markeerimisvärv, puidust lipid/lameklotsid (kuni 90) või madalad silikoonist koonused, liiklusmärkide tugipostid alusel ning liiklusmärkide komplekt (17 tk), pidurduslatt (puna-valgete triipudega), rajalaud, miniestakaad kaldtee, kõrguslatt koos tugipostidega (reguleeritava kõrgusega), raskesti läbitav teelõik, „tuulelipud“, kahepoolsed tahvlid või muu lahendus.

Täpsem info projekti tutvustavast metoodilisest juhendist.

Projekti dokumendid:

Projektis osalemiseks võta ühendust maakonna kontaktisikuga


Põnev lugemine – Tabivere Põhikooli 9. klassi õpilase loovtöö.

Töö autor: Kusti Künnap, juhendajad: Airi Kahar, Toomas Marga

Loovtöö eesmärk oli jalgrattakoolituse vigursõiduraja elementide tegemine. Autori sõnul on teema oluline, sest rattaga sõites on sõiduoskus ja ratta tunnetus väga olulised, kuid samas puudusid nende koolis vigursõiduraja elemendid, mis eelpool nimetatud oskuste arendamist toetavad. Teema valiti, kuna autorile meeldis väga puutöö ja huvitava ja kasuliku ühendamine on igati tore väljakutse.