Vaegnägijatele

Koolitus 11. klasside ja kutsehariduskoolide 2. kursuse õpilastele Selge Pilt...!?

Koolituse taustSelge Pilt...!? koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2007. aastast.

2019. aastal kaitsti koolitusmudeli efektiivsust uurides Bonni ülikoolis dissertatsioon
(https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/8157).

Sihtgrupp: 11. klasside ja kutsehariduskooli 2. kursuse õpilased. Koolitusgrupi soovituslik suurus on keskmiselt 35 õpilast.

Koolituse pikkus:  Kontaktkoolitusel 2 x 90 minutit. Veebikoolitus eraldi kokkuleppel.

Käsitletavad teemad:

  • Alkoholi mõju ja promilli kujunemine/alanemine
  • Kiirusest tulenev oht ja selle hindamine
  • Grupidünaamika ja igaühe võimalused ohutuse tagamisel

Iga osaleja saab eelküsimustele vastates teada enda liiklusriskid ja võrrelda koolituse käigus enda statistilisi tulemusi teiste grupiliikmete tulemustega. Osaleja saab lisaks hulgaliselt teaduslikule infole soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks liiklusõnnetuses kannatanu ja politsei poolt.

Kasutatav metoodika: küsitlus, tagasisidestamine võrdleva meetodi abil, diskusioon, videoanalüüs, loeng.

Koolitaja: Trafity OÜ, kontaktisik Gunnar Meinhard, 53 878 585, selgepilt@trafity.ee

Koolitus on osalejatele tasuta ning toimub nii eesti kui ka vene keeles. Koolitust viiakse läbi nii lähi- kui ka veebiõppena. 

 

Koolituse info ja registreerumine SIIN 

Lisainformatsioon:

Koolituspartneri projektijuht Gunnar Meinhard gunnar.meinhard@gmail.com