Vaegnägijatele

Piltidel on kujutatud erinevad liiklussituatsioonid koos selgitustega, mis aitavad mõista fooritulede tähendusi ning lisaks leian sellelt lehelt teekattemärgised ja nende tähendused. 

test8_5

 

Ülemisel pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest temale põleb fooris roheline tuli. Jalgrattur B peab ootama lubava rohelise tule süttimist.

Liiklusseaduse § 7 lg 1 kohaselt reguleerib ümartuledega foor sõidukite, jalakäijafoori puudumisel aga ka jalakäijate liiklust. Fooril on kolm ümmargust tuld: ülal punane, keskel kollane, all roheline. Erandina võidakse kasutada tulede rõhtasetusega foori, millel on vasakul punane, keskel kollane ja paremal roheline tuli.

Tuled tähendavad järgmist:
1) roheline lubab liikuda;
2) roheline vilkuv lubab liikuda, kuid teatab peatsest kollase tule süttimisest;
3) kollane keelab liikuda; peatumiseks ettenähtud kohast tohib edasi liikuda vaid juhul, kui seal peatumine on ilma liiklust ohustamata võimatu; kui tuli süttib hetkel, mil juht on ristmikul või ülekäigurajal, tuleb liikumist jätkata;
4) punane keelab liikuda;
5) punane ja kollane korraga keelavad liikuda ja teatavad peatsest rohelise tule süttimisest.

test4_5

 

Ülemisel pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Mõlemale jalgratturile põleb fooris lubav roheline tuli. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest jalgrattur B peab vasakpööret sooritades otse liikuva jalgratturi A läbi laskma.

Liiklusseaduse § 17 lg 5 p 3 kohaselt peab mitterööbassõiduki juht andma teed vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.

 

test7_5

 

Pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Jalgratturile B põleb fooris lubav roheline tuli, tema tohib ristmiku ületada esimesena. Jalgratturile A paistab lisasektsiooniga fooris punane põhituli ja lisasektsioonis otse roheline nool. Mis tähendab seda, et jalgrattur A tohib sõita ka punase põhitulega, sest lisasektsioonis põlev roheline lubab seda. Siiski peab ta arvestama sellega, et ta peab teed andma jalgratturile B. Sellist kombinatsiooni kasutatakse väga harva. Selline lisasektsiooniga fooritulede kombinatsioon jalgratturile A on võrreldav anna teed” märgiga.

Liiklusseaduse § 7 lg 3 kohaselt reguleerib lisasektsioonidega foor sõidukite liiklust ristmikul. Foori põhituled asuvad püstjalt nagu ümartuledega fooril. Rohelise tule kõrval on ühel või mõlemal pool lisasektsioon sõidusuunda näitava nooltulega, mis põleb roheliselt. Kui lisasektsioonis põleb roheline nooltuli, tohib sõita noole suunas mis tahes põhitule põledes. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab äärmiselt vasakpoolselt rajalt pöörata ka tagasi. Lisasektsiooni kustunud nooltule ajal ei tohi sõita noole suunas. Foori rohelisele põhitulele võib olla kantud noolkujutis, mis näitab lubatud sõidusuundi selle tule põledes.

Liiklusseaduse § 58 lg 4 kohaselt peab juht andma teed mis tahes teisest suunast sõitvale juhile, kui ta sõidab lisasektsioonidega foori rohelise nooltule suunas ajal, mil põleb punane või kollane põhituli.

Teekattemärgised
Image
911

Ühekordne pidevjoon. Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

912

Lai pidevjoon. Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

913

Kahekordne pidevjoon. Eraldab suunavööndeid kolme ja enama sõidurajaga teel. Märgist ületada ei tohi

914
Pidev- ja katkendjoone ühend.

Märgist tohib ületada katkendjoone poolt.

921
Lühikeste kriipsudega katkendjoon.

Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.

945a
Ülekäigurada.

Tähistavad reguleerimata ülekäigurada või niisugust reguleeritavat ülekäigurada, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

 

 

945b
Ülekäigurada.

Tähistavad reguleerimata ülekäigurada või niisugust reguleeritavat ülekäigurada, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

947
Fooriga ülekäigurada.

Tähistab reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta. Märgis võib tähistada ka sellist reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

948
Lõikumine jalgrattateega.

Tähistab jalgrattatee või jalgrattaraja sõiduteega lõikumiskohta. Eesõigus on juhil, kes sõidab sõiduteel, kui liikluskorras pole määratud teisiti.