Vaegnägijatele

Piltidel on kujutatud erinevad liiklussituatsioonid koos selgitustega, mis aitavad mõista fooritulede tähendusi ning lisaks leian sellelt lehelt teekattemärgised ja nende tähendused. 

test8_5

 

Ülemisel pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest temale põleb fooris roheline tuli. Jalgrattur B peab ootama lubava rohelise tule süttimist.

 

test4_5

 

Ülemisel pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Mõlemale jalgratturile põleb fooris lubav roheline tuli. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest jalgrattur B peab vasakpööret sooritades otse liikuva jalgratturi A läbi laskma.

 

test7_5

 

Pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Jalgratturile B põleb fooris lubav roheline tuli, tema tohib ristmiku ületada esimesena. Jalgratturile A paistab lisasektsiooniga fooris punane põhituli ja lisasektsioonis otse roheline nool. Mis tähendab seda, et jalgrattur A tohib sõita ka punase põhitulega, sest lisasektsioonis põlev roheline lubab seda. Siiski peab ta arvestama sellega, et ta peab teed andma jalgratturile B. Sellist kombinatsiooni kasutatakse väga harva. Selline lisasektsiooniga fooritulede kombinatsioon jalgratturile A on võrreldav anna teed” märgiga.

 

Teekattemärgised
Image
911

Ühekordne pidevjoon. Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

912

Lai pidevjoon. Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

913

Kahekordne pidevjoon. Eraldab suunavööndeid kolme ja enama sõidurajaga teel. Märgist ületada ei tohi

914
Pidev- ja katkendjoone ühend.

Märgist tohib ületada katkendjoone poolt.

921
Lühikeste kriipsudega katkendjoon.

Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.

945a
Ülekäigurada.

Tähistavad reguleerimata ülekäigurada või niisugust reguleeritavat ülekäigurada, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

 

 

945b
Ülekäigurada.

Tähistavad reguleerimata ülekäigurada või niisugust reguleeritavat ülekäigurada, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

947
Fooriga ülekäigurada.

Tähistab reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta. Märgis võib tähistada ka sellist reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

948
Lõikumine jalgrattateega.

Tähistab jalgrattatee või jalgrattaraja sõiduteega lõikumiskohta. Eesõigus on juhil, kes sõidab sõiduteel, kui liikluskorras pole määratud teisiti.