Vaegnägijatele

Hoiatusmärgid on kolmnurksed ja punase äärega.

Image
tokkepuuga
Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. Märk hoiatab juhti, et sõidutee ristub peagi raudteega, kus raudteeülesõidul on tõkkepuu.
Image
tokkepuuta
Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. Märk hoiatab juhti, et sõidutee ristub peagi raudteega, kus raudteeülesõidul puudub tõkkepuu ja tuleb olla eriti tähelepanelik.
Image
hoiatus_tramm
Lõikumine trammiteega. Märk hoiatab juhti, et sõidutee lõikub trammiteega. Trammiteed ületades tuleb rööbastel olla väga tähelepanelik ja pidada meeles, et trammil on eesõigus, kui just liikluskorraldusvahendid ei näita teisiti.
Image
hoiatus_samaliigiline
Samaliigiliste teede ristmik. Märk hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile.
Image
hoiatus_eriliigiline
Lõikumine kõrvalteega. Märk hoiatab peateel sõitvat juhti, et ees on lõikumine kõrvalteega.
Image
hoiatus_jarsud_kurvid
Ohtlikud kurvid. Märk hoiatab lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märk võib olla ka vastupidi (peegelpildis). Märgil on näidatud esimese kurvi suund.
Image
hoiatus_langus
Järsk langus. Märk hoiatab peatse järsu langusega teelõigust.
Image
hoiatus_tous
Järsk tõus. Märk hoiatab peatse järsu tõusuga teelõigust.
Image
hoiatus_ebatasane-tee
Ebatasane tee. Märk hoiatab tee ebatasasuste eest.
Image
hoiatus_katteta_tee
Ees on katteta tee. Märk hoiatab teekatte muutumisest tuleneva ohu eest.
Image
hoiatus_teekitsend
Teekitsend. Märk hoiatab tee kitsenemisel tulenevate ohtude eest.
Image
hoiatus_sebra
Ees on reguleerimata ülekäigurada. Märk paigutatakse sõidutee äärde enne vöötrada, et autojuhid teaksid juba aegsasti, et jalakäijad võivad ülekäigurajal teele astuda. Autojuht peab valima sobiva sõidukiiruse, et vajaduselt ohutult peatuda ja jalakäijad saaksid sõidutee ületada.
Image
hoiatus_jalakАЯijad
Ees on teelõik, kus jalakäijad liiguvad teel. Märk paigutatakse sõidutee äärde enne teelõiku, kus puudub kõnnitee ja jalakäijad liiguvad sageli sõidutee äärel või teepeenral.
Image
hoiatus_lapsed
Lapsed. Märk paigutatakse sõidutee äärde lasteaedade ja koolide läheduses, et hoiatada juhte võimalikust laste ootamatust teele astumisest.
Image
hoiatus_ristumine_jrteega1
Lõikumine jalgrattateega. Märk hoiatab sõiduteel sõitvat juhti peagi ristuva jalgrattatee ja sellel liiklevate jalgratturite võimaliku sõidutee ületamise eest.