Vaegnägijatele

Keelumärgid on ümmargused ja punase äärega ning kehtivad ainult ristmiku lõikumisalal, mille ette liiklusmärk on pandud.
Mõjualamärk kehtestab liiklusreeglid mõjualamärgist mõjualamärgi lõpuni.

Image
sissesАцidu_keeld

 

Sissesõidu keeld. Märk keelab kõikide sõidukite (ka jalgrataste) edasisõidu.

Märk kehtib teele või sõiduteele, mis paikneb märgist vasakul või on selle all.

Image
jaglrattakeeld-300x296

 

Jalgrattasõidu keeld. Märk keelab jalgratta, mopeedi ja pisimopeedi liikluse.

Image
keeld_jalakАЯija

Käigu keeld. Märk keelab jalakäijate liikluse. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud.

Image
keeld_vasak
Vasakpöörde keeld. Märk keelab vasakpöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.
Image
keeld_parem
Parempöörde keeld. Märk keelab parempöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.
Image
keeld_tagasi

Tagasipöörde keeld. Märk keelab tagasipöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.

Image
381

Samaliigiliste teedega ristmike ala. Märk näitab mõjuala, kus kõik lõikuvad teed on samaliigilised ehk seal kehtib parema käe reegel.

Image
391
Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp. Märk lõpetab kehtestatud mõjuala.
Image
382
Kiiruspiirangu ala. Märk näitab mõjuala, kus ei tohi sõita suurema kiirusega (km/h), kui märgil on näidatud.
Image
392
Kiiruspiirangu ala lõpp. Märk lõpetab kehtestatud mõjuala.