Vaegnägijatele

Jalakäijatele tuleb teed anda:

  • ülekäigurajal
  • pööret lõpetades

Lisaks sellele tuleb eriti tähelepanelik olla õuealal ja kõnniteel mängivate laste suhtes!

 

Vasak- ja tagasipööre

... on jalgratturi jaoks väga ohtlikud manöövrid. Vasak- ja tagasipööret on jalgratturil kõige ohutum teha jalakäijana mööda ülekäigurada.

 

Ohtlikud olukorrad

Ainult kiivrist ohutuse tagamiseks ei piisa, liikluses peab alati väga tähelepanelik olema.
Kõige sagetasemad ohud jalgratturi jaoks:

  • tee võib olla konarlik, ratturina võid kogemata sõita auku või komistada raudtee- või trammirööpaid ületades;
  • möödudes seisvast autost võib ootamatult avaneda auto uks;
  • seisvate autode vahelt võib teele ootamatult astuda jalakäija.

Käemärguanded

Autodel on märguannete jaoks tuled. Jalgrattur peab oma tegevusest käega märku andma
Märku antakse mitte hiljem kui 3 sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist. Käemärguande võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist

Sirutades välja parema käe sirgelt õlakõrgusel annad teistele liiklejatele märku, et pöörad paremale. Teine võimalus on näidata paremsuuna märguannet vasaku käega, tõstes käe üles küünarnukist kõverdatult.

Paremsuuna märguanne
Image
IMG_9034
Image
IMG_9036


Sirutades välja vasaku käe sirgelt õlakõrgusel annad teistele liiklejatele märku, et pöörad vasakule. Teine võimalus on näidata vasaksuuna märguannet parema käega, tõstes käe üles küünarnukist kõverdatult.

Vasaksuuna märguanne
Image
IMG_9039
Image
IMG_9041

Peatumismärguandeks viibuta sirget kätt paar korda üles-alla.

Suunamärguannet tuleb anda enne:

  • sõidu alustamist;
  • pööret;
  • reavahetust;
  • takistusest ümberpõiget;
  • sõidu lõpetamist.

Peatumismärguanne tuleb anda enne pidurdamist sõiduteel sõitmise ajal. (Näiteks foor, või ootamatu takistus teel). Samu märguandeid kasutavad ka mootorratturid või autojuhid, kui neil suunatuled puuduvad või on rikkis.