Vaegnägijatele

 Osutusmärgid on nelinurksed.

Image
osutus_Амhesuunaline
Ühesuunaline tee. Liiklusmärk tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas.
Image
osutus_yhesuunalinelopp
Ühesuunalise tee lõpp. Märk tähistab ühesuunalise tee lõppu.

 

Image
osutus_soit_yhesuunalisele
Image
osutus_soit_yhesuunalisele1
Sõit ühesuunalisele teele. Liiklusmärgid on paigutatud ristmiku ette, kus ristuv tee on ühesuunaline. Märgid näitavad ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.
Image
oueala
Õueala. Liiklusmärk osutab kohale, kus hakkab kehtima õuealale kindlaksmääratud liikluskord. Õuealal on maksimaalne liikumiskiirus 20 km/h. Jalakäijate vahel tuleb liikuda jalakäijate kiirusega.
Image
oueala-lopp
Õueala lõpp. Liiklusmärk lõpetab õuealal kehtiva korra.

 

 

Image
525a
Ühissõiduki rada. Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

 

 

Image
525b
Ühissõiduki- ja jalgrattarada. Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele, jalgratastele, mopeedidele ja pisimopeedidele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.
Image
osutus_tunnel
Käigutunnel. Märk osutavad sõiduteest eri tasandil olevatele käiguteedele.
Image
536av
Sõidurajad ja -suunad. Märk näidatud nooled näitavad sõiduradu.
Image
asula
Asula. Märk osutab kohale, kus hakkab kehtima asulale kindlaksmääratud liikluskord. Kui liiklusmärgid ei näita teisiti, siis on tavaliselt asulas kiirus 50 km/h.
Image
asula-lopp
Asula lõpp. Märk osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse asulale kindlaksmääratud liikluskord.