Vaegnägijatele

Kohustusmärgid on ümmargused ja sinise taustaga.

Image
kohustus_jalgtee
Jalgtee. Märk näitab, et tohib liikuda jalakäija. Võib liikuda ka tasakaaluliikuri juht, kuid ta ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat. Jalgtee lõppu tähistab sama kujutisega märk, millel on punane joon.
Image
435
Jalgratta- ja jalgtee. Tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht jagavad teed või teeosa ühiselt. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat.
Image
kohustus_JR_JK1_lopp

Jalgratta- ja jalgtee lõpp. Märk lõpetab jalgratta- ja jalgtee.

NB! Tegemist ei ole keelumärgiga, see tähendab, et jalgsi ja jalgrattaga tohib edasi liikuda.

Image
kohustus_JR_JK
Jalgratta- ja jalgtee. Tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalgrattur liigub sellel teel või teeosal vastavalt märgil näidatule ühel, jalakäija teisel pool ja tasakaaluliikuri juht aga mõlemal pool. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda jalgratturile ettenähtud osal, takistamata seal jalgrattaliiklust. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat.
Image
jalgrattatee
Jalgrattatee. Tohivad liikuda jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, mopeedi- ja pisimopeedijuht. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib liikuda ka jalakäija, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri-, mopeedi- ja pisimopeediliiklust.
Image
kohustus_otse
Kohustuslik sõidusuund otse kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vahetult ristmiku taha või ristmikevahelisele teele pandud märk kehtib lähima ristmikuni. Märk ei keela oma mõjupiirkonnas parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale.
Image
kohustus_otse_parem
Kohustuslik sõidusuund otse ja paremale kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas.
Image
kohustus_otse-e1457705168207
Kohustuslik sõidusuund vasakule kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata.

 

 

Image
kohustus_ymberp
Ümberpõike suund kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.
Image
kohustus_ring
Ringliiklus kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suunas ja kehtib ainult märgile järgneval ringristmikul. Kui märk on pandud koos märgiga „Anna teed”, on juht kohustatud andma teed ringristmikul sõitvale juhile.