Vaegnägijatele
Image
peatee

Peatee. Peatee märk on teistest liiklusmärkidest nii palju erineva kujuga, et selle tunneb ära ka tagaküljelt. See on oluline, sest see liiklusmärk aitab määrata sõidujärjekorra ristmikel. Kui lisateatetahvliga ei ole määratud teisiti, läbib peatee ristmiku otse.

Näide: ristmikul on sõidukite liikumise järjekord ära määratud eesõigusmärkidega „peatee” ja „anna teed”. Jalgrattur sõidab peateel ja tohib ristmiku ületada esimesena. Jalgrattur peab siiski veenduma, et teised juhid on teda märganud ja talle teed annavad. Seejärel jäävad ristmikule auto A ja auto B. Mõlemad on kõrvalteel. Ristmiku ületab järgmisena auto A, sest tema tahab ületada ristmiku otse. Viimasena ületab ristmiku auto B, sest vasakpöördel peab ta otse sõitvad juhid läbi laskma.

Image
test1_3
Image
peatee_suund

Peatee ja lisateatetahvel peatee suund. Liiklusmärk peatee annab juhile infot, et juht sõidab peateel ja ristmikul peatee suund muutub. Kui peatee suund ristmikul muutub, siis kasutatakse sellest teadaandmiseks lisateatetahvliga. Antud juhul pöörab ristmikul peatee paremale.

Näide: ristmikul on sõidukite liikumise järjekord ära määratud eesõigusmärkidega „peatee” ja „anna teed”. Lisaks lisateatetahvel peatee suund. Peateed tähistab lisateatetahvlil jämedam joon. Jalgrattur sõidab peateel, kuid soovib pöörata kõrvalteele. Auto B sõidab peateel ja pöörab ristmikul mööda peateed vasakule. Auto A sõidab kõrvalteel ja peab andma teed peateel liikuvale autole B ja ka jalgratturile. Järelikult auto A ületab ristmiku viimasena. Autojuhil B on eesõigus jalgratturi suhtes, sest tema liigub nii enne kui pärast pööret peateel. Jalgrattur, kes soovib pöörata peateelt kõrvalteele, peab andma teed peateel liikuvale autole B-le. 

Image
test7_3
Image
eesoigus_peateelopp
Peatee lõpp. Peatee saab otsa ja edasi peab juht vaatama liikluskorraldusvahendeid, milline on edasine liikluskorraldus.
Image
annateed
Anna teed. Anda teed (mitte takistada) on nõue, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist, mis võiksid sundida peateel liikuvat juhti muutma oma sõidukiirust või liikumissuunda.
Image
peatee_suund11
Anna teed ja lisateatetahvel peatee suund. Liiklusmärk „anna teed” annab juhile infot, et juht sõidab kõrvalteel. Kui peatee suund ristmikul muutub, siis kasutatakse sellest teadaandmiseks lisateatetahvliga.
Image
peatu-ja-anna-teed

Peatu ja anna teed. Liiklusmärk tähendab, et peateel liikuvale juhile teeandmiseks tuleb alati peatuda. Peatuda tuleb ka siis, kui peateel kedagi ei liigu. Peatuda tuleb stoppjoone ees või selle puudumisel ristuva sõidutee ääre ees. NB! Kui STOP-märk on raudteeülesõidu ees, peab peatuma märgi ees.

Näide: ristmiku ees märk „peatu ja anna teed” tähendab, et jalgrattur A peab enne ristmiku peatuma ja andma teed jalgratturile B.

Image
test8_3
Image
pАЯrisuuna-eesАцigus
Pärisuuna eesõigus. Märki kasutatakse teekitsenduste ja sildade korral. Viimased kaks märki siin lehel käivad alati koos. Pärisuuna eesõigus märk tähendab seda, et juhil on eesõigus kitsa koha läbimisel. (Kitsas koht võib olla teekitsendus, sild, ajutised teetööd vms).
Image
vastassuuna-eesАцigus
Vastassuuna eesõigus. Märki kasutatakse koos eelneva märgiga. Vastassuuna eesõigus tähendab seda, et tuleb tähelepanelikult jälgida, kas pärast märki olevas kitsamas kohas teel on teelõik vaba läbimiseks. Kui vastassuunast on sõitjaid, tuleb vastu tulijad läbi lasta.