Vaegnägijatele

Tartu Kannikese lasteaias toimus 19. aprillil Tartu linna lasteaedade kevadseminar. Teemaks oli liiklus. Seminari ettevalmistused algasid juba veebruaris, kui õppealajuhatajate ainesektsioon ootas põnevaid kirjutisi, ettekandeid – valiti välja põnevamad ja erilisemad. Oma töid kutsuti teistele esitama ja näitama:

  • Selena Pihlasoo Tartu Lasteaed Sipsik: „Liigu kogu südamest” – liiklumisviiside uurimine südamenädalal, tervislik liikumine, liikumisaktiivsuse püramiidid. 
  • Elina Perli Tartu Lasteaed Sass: „Helid liikluses” – kogemus keskendub helidele liikluses (liiklusvahendite erinevused, eriotstarbelised sõidukid); sisaldab temaatilist multifilmi ning töölehti selle juurde. 
Video file
  • Jane Reilik Tartu Lasteaed Kannike: „Pappkastist auto meisterdamine” – liiklusteema käsitlemisel vanemate kaasamine, teema huvitavamaks tegemine erinevateks mängudeks pappautode meisterdamise näol. 
  • Kannikese lasteaia õpetajad: „Liiklusmängud lasteaias Kannike” – tutvustati erinevaid õpetajat eendi poolt välja töötatud liiklusteemalisi mänge, näitus mängudest.
  • Karmen Kiho, Marlene Leopard Tartu Lasteaed Sass: „Ehitusmäng ja liikluskasvatus” – liikluskasvatuse, eriti õppekäikude seondamine ehitusmänguga (lego klotsidest Tartus tuntumad ehitised).
  • Maigi Mürk Tartu Lasteaed Helika: „Jää liikluses terveks” – uue liiklusraja rajamine lasteaia territooriumile, avamisüritus liiklusteemalise perepäevana. 
  • Signe Tomson Tartu Lasteaed Poku: „Mängud liikluses” – liiklusteema käsitlemiseks lasteaias ja õpetajale info kogumisel olulised veebiaadressid ning online mängud Eestist ja mujalt maailmast. 
  • Sigrid Tigane, Karin Kriisa Tartu Lasteaed Naerumaa: „Tehnoloogia kui õpetaja abivahend” – infotehnoloogia kasutamine õppetöös (töölehtede tegemine, õppemängud, videod, pildid) ning infovahetusel lastevanematega.