Vaegnägijatele

Koolitee kaardistamise infosüsteemi kasutamine on üks võimalus, kuidas mitmekesistada õppetööd ning tegeleda liiklusteemaga loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks mitte ka nt matemaatika või muudes tundides.

Õppevahendi abil saavad õpilased kaardistada oma koolitee ning see aitab neil mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee ohutusele, aitab märgata ohte ning planeerida ohutumat teekonda.

Õpetajad saavad õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ning andmeid, mida oma õppetöös rakendada. Samuti saab infosüsteemis olevaid andmeid anda õpilastele uurimistööde tegemiseks. Koolijuhid ja kohalik omavalitus saavad kaardirakendusest infot liikluskorralduslike probleemide kohta.

Koolitee kaardistamise infosüsteem koosneb kaardirakendusest ja selle juurde kuuluvatest töölehtedest ning selle kasutamine eeldab arvutite või nutiseadmete olemasolu. Infosüsteem on mõeldud peamiselt II kooliastme (4.–6. klassi) loodusõpetuse ning III kooliastme (7.–9. klassi) geograafiatundideks.

Kaardirakendus asub aadressil https://koolitee.transpordiamet.ee/.


Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Vaata koolitee kaardistamise infosüsteemi kasutamise videojuhendit õpetajatele. Juhend on valminud Tallinna Tehnikaülikooli liikuvuskorralduse eriala magistrant Lembi Sillandi magistritöö raames. Tegemist on 4. märtsil 2021 toimunud veebikoolituse salvestusega. 

Remote video URL

Töölehed:

Sissejuhatus 


Lugemissoovitus: 2019. aasta septembris ilmus kirjastus Mauruse veebilehel ka meie ekspertide Kai Kuuspalu ja Reesi Eferti artikkel: Millest algab ohutu(m) koolitee?


Kogemuslugu: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži aine Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) projekti Laste turvaline koolitee” raames korraldati eksperiment Palivere Põhikooli 3. klassi õpilaste ja lastevanematega koostöös Transpordiametiga. Tallinna Ülikooli tudengite ja Transpordiameti koostööna jõudis Palivere koolini õpilaste koolitee kaardistamise rakendus, mille ülesandeks oli lapsevanematel koos lastega läbida koolitee vastavalt igapäevasele teekonnale, ning märgata võimalikke ohutuid ja ohtlikke kohti liikluses. Loe kogemusest lähemalt SIIT


Hea teada! Kaardirakenduse kasutamisel andmekogusse tekkivaid andmeid on võimalik isikustatud kujul näha õpetajal ainult enda sisestatud klasside kohta. Kõikide teiste kaardirakenduse kasutajate või lehekülje külastajate jaoks on andmekogus olevad andmed nähtavad üksnes isikustamata kujul.

Küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile: koolitee@transpordiamet.ee.