Vaegnägijatele

Käesolev õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks noorte riskivältimise teema käsitlemisel noorte autojuhtide ettevalmistuses ja üldhariduskoolis läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames. Antud õppematerjal on välja töötatud Lõuna Eestis aastate jooksul läbiviidud koostöö – koolitusprojekti „Igaüks turvaliselt 12. klassi“ alusel.