Vaegnägijatele

Hea õpetaja, konkurss on läbi. Tutvu tulemustega!

Esmakordselt sidus Transpordiamet oma varasemad konkursid ja tuli välja uut laadi liiklusohutuskonkursiga. Seoses sellega kutsusime 7.–9. klassi õpilasi osalema loovkonkursil Vaata mind! Keskseteks teemadeks olid kõrvaliste tegevuste ennetamine ja/või enda nähtavaks tegemine liikluses.

Eesmärk oli noori panna mõtlema liikluses küsimusele Miks? ning olema positiivseks eeskujuks oma eakaaslastele õigete liiklushoiakute ja -käitumise kujundamisel.

Eesmärgi saavutamiseks tuli konkursil osalejal koostada ja läbi viia enda valitud sihtgrupile aktiivõppetegevus. Konkursil osalemine toetas riiklikus õppekavas Tervis ja ohutus III kooliastmele õpiväljundite saavutamist, näiteks oli võimalik seda siduda loovtööga ja/või integreerida erinevate ainetega. 

Tulemused

Meieni jõudis kokku 31 tööd ning täname väga kõiki tööde esitajaid!

I koht – Nutitelefoni fotoprinterid koos fotopaberitega – Aseri Kool  Alisa Balanenko, Karalina Jeffimova ja Uljana Gubanova. Mõtlesid välja didaktilise mängu ja viisid tegevuse lasteaias läbi, nad tegid helkivaid ehteid ning lisaks kontrollisid koolilaste helkurite olemasolu (seal hulgas tegid vaatluse, mis värvi riietega kooli tullakse). Kuna tegemist oli erivajadustega lastega, oli kooli juhendajal Maria Sipiloval selles suur roll. 

II koht – Kiirpildikaamerad koos fotolintidega – Tallinna 32.  Keskkool  Anette Meekler, Laura Anette Tomingas, Karoliine Hermat, Adeele Loim, Hans Oliver Raudvere. Noori juhendas Jana Einard.

III koht – Aktiivsusmonitorid Xiaomi – Tallinna 32. Keskkool – Milda Lükk, Susanna Raud, Liisa Sirgi, Ly Kannel, Nora Kivimägi. Noori juhendas Jana Einard.

32. Keskkooli õpetaja kirjutas konkursitöö esitamisel, et Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased on eeskujuks algklasside õpilastele. Plakatite näitus toimub algklasside korrusel. Õpilased moodustasid grupi, iga grupi liige joonistas ideekavandi teemal Ole liikluses ettevaatlik, tähelepanelik ja nähtav. Grupis arutati läbi teemad, mis on liikluses olulised, valiti ühiselt parimad ideed ja sõnumid ning joonistati, maaliti ühiselt plakat. Paljudele tuli üllatuseks, et just nemad võivad olla heaks või halvaks eeskujuks väiksematele. Nad tõdesid, et edaspidi ollakse tähelepanelikumad. Paljud õpilased mainisid, et probleem liiklusohutuses on pigem täiskasvanute hooletus suhtumises. Õpilased suunasid plakatite sõnumi ka täiskasvanute seas levinud ohtliku liikluskäitumise probleemidele.

Eriauhind –  Maanteemuuseumi piletid koos haridusprogrammiga kogu klassile (kuni 24 noorele) Nukufilmi Lastestuudiole. Eraldi täname ja premeerime veel Nukufilmi Lastestuudiost silmapaistvaid konkurssitöid, mille esitajateks olid Keiti Varb, Gregor Gustav Kisel, Timo Tõnisoo ja Jaak Haiba. Noori juhendas Sondra Lampmann.

Nukufilm Lastestuudio juhendaja Sondra Lampmann kirjutas, et Enamus leidsid, et peamine oht on ikka nutiseadmete kasutamine tänaval, aga ka helkuri puudumine või rulade ja tõuksidega liiga ohtlik käitumine. Läbi animatsiooni proovisime leida erinevaid humoorikaid ja ootamatuid lahendusi, kuidas sel teemal rääkida. Tehnikatena valisid õpilased endale meelepärase ja nii on töödes joonisfilmi, arvutianimatsiooni, lamenukk ka greenscreeni tehnikaid.

Komisjoni koosseis: Darja Lukašenko-Tšistotin (Transpordiamet) ning  Marina Aleksejeva (Politsei- ja Piirivalveamet).

Lisainformatsioon: darja.lukasenko@transpordiamet.ee