Vaegnägijatele

Tudengite lõputööd:

circle-cropped-1-300x300

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži tudengite koostatud nädalakavad:

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži „Avatud õpikeskkonna kujundamine eelkoolieas“ aine lõputööd

Lõputöö raames on lõimitud kolme valdkonna – looduskeskkonna, kultuurikeskkonna ja liikluskeskkonna teemad.