Vaegnägijatele

Markeerimisprojekt „PEATU, VAATA, VEENDU!"

Transpordiamet korraldab koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.6. klasside õpilastele projekti  PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 814-aastased jalakäijad.

Projekti ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetaja ning võimalusel piirkonna politseinikuga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. Ettepanekud markeerimiskohtadest saadetakse Transpordiametile kooskõlastamiseks.

Projekti ajakava:

  1. Maikuus info koolidele
  2. Infopäevad maakondades august - september
  3. Markeerimine september – oktoober

Võimaluse korral osalevad ja aitavad piirkondlikud politseiametnikud tegevuste läbiviimisel.

Osalevate klasside arv ei ole piiratud. Osaleda võivad ka eelmisel aastal markeerimist läbi viinud koolid, sest sõnumid vajavad värskendamist!

  1. 2016. aastal läbiviidud projektis osales üle-eestiliselt 38 kooli ligi 2000 õpilasega ning markeeriti ligi 150 liiklusohutuse sõnumit.
  2. 2017. aastal osales 85 kooli ning 175 klassikomplekti, kõige rohkem osalejaid oli Harju maakonnas ning Ida- ja Lääne-Virumaal.  Projektis osales ligi 4400 õpilast ning sõnumeid markeeriti ligi 185 reguleerimata ülekäiguraja juurde viivatele kõnniteedele.
  3. 2018. aastal osales projektis peaaegu 100 kooli. Sõnumeid markeeriti ligi 300 reguleerimata ülekäiguraja lähedale ja muudele ohtlikele kohtadele üle- Eesti.
  4. 2019. aastal osales 128 kooli ning markeeriti ligi 500 sõnumit reguleerimata ülekäiguraja lähedale ning muudele ohtlikele kohtadele. 
  5. 2020. aastal osales 120 kooli ning markeeriti ligi 500 sõnumit reguleerimata ülekäiguraja lähedale ning muudele ohtlikkele kohtadele.

Täname kõiki projektis osalenud õpetajaid ja õpilasi!

Projektis võivad osaleda ka noortekeskused. Täname koole, noortekeskusi ning kohalikke omavalitsusi hea koostöö eest!

Näiteid projekti raames toimunud tegevustest:

Remote video URL

Lisainformatsioon: Reesi Efert, Reesi.Efert@transpordiamet.ee